Kunstige rev skal redde truet dansk natur | WWF Denmark

Kunstige rev skal redde truet dansk naturNyhed lagt på den 02 marts 2012   |  
Sønellike, Hav, Stenrev
Sønelliken kan findes på både kystnære og dybere liggende stenrev. Den kaldes også almindelig søanemone. Læsø Tindel.
© Jan Nicolaisen, Orbicon
De danske havområder er i dag under pres fra bl.a. overfiskeri og udledningen af næringsstoffer, der skaber algeopblomstringer og iltsvind. Men havet bærer også spor af mange års råstofindvinding og tidligere tiders stenfiskeri. Det har mange steder ødelagt havbunden og fjernet en stor del af de stenrev, der er så vigtige for livet i de danske havområder.

"Danmarks have og kyster er noget af vores mest truede natur, og samtidig udgør de også vores væsentligste bidrag til Europas biodiversitet,” siger Gitte Seeberg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden. Turen er nu kommet til at gøre en ekstra indsats for livet i havet”

Flere rev betyder mere liv

Rev er områder, der myldrer med liv, fordi havbunden rager op og har stenet eller anden hård bund og altid tiltrækker masser af fisk og planter. Særligt stenrev rummer en enorm biologisk mangfoldighed. De fleste tangplanter har nemlig brug for hård bund for at kunne sætte sig fast, og revenes tangskove fungerer som føde-, og skjulesteder for en stor del af vores fisk og bundlevende dyr. Flere rev vil med andre ord betyde flere dyr og planter, og hvad WWF ønsker er derfor, at man systematisk begynder at anlægge kunstige stenrev i danske kyst- og havområder.

"Vi ønsker, at man begynder at anlægge nye stenrev herhjemme, som del af at styrke og genoprette den truede danske havnatur. Samtidig skal man naturligvis blive bedre til at beskytte vores eksisterende rev og sårbare havområder bedre, feks. mod fiskeri” siger Gitte Seeberg.

Nye rev - en spirende trend i udlandet

Der lever op til 10 gange så mange fisk på rev som udenfor, og det er derfor, man i mange lande såsom USA og Japan store nationale programmer for anlæggelse af kunstige rev for at styrke fiskeriet. Også herhjemme har man eksempler på kunstige rev: For nylig er man blevet færdig med at genoprette et stort stenrev ved Læsø, det såkaldte Blue Reef-projekt, og i Sønderborg Kommune er man også gået i gang med at anlægge kunstige stenrev.

”Vi ved, at der er stor folkelig opbakning for at genoprette naturen i havet. Derfor vil vi opfordre miljøministeren til at se på muligheden for at lave et dansk program for at anlægge kunstige stenrev for at fremme havets biodiversitet. I den forbindelse vil WWF derfor meget gerne være dem, der så at sige kaster den første sten,” siger Gitte Seeberg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

Befolkningen er for

For nylig lavede Miljøministeriet en undersøgelse om danskernes holdninger til biologisk mangfoldighed. Her oplyste 75 procent af de adspurgte danskere, at man ønsker, at man prioriterer genopretningen af truet natur i havet på lige fod med naturen på land.

For yderligere oplysninger:

Morten Hilding Hansen; pressemedarbejder, WWF Verdensnaturfonden; mobil: 29 90 61 35
Sønellike, Hav, Stenrev
Sønelliken kan findes på både kystnære og dybere liggende stenrev. Den kaldes også almindelig søanemone. Læsø Tindel.
© Jan Nicolaisen, Orbicon Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus