Danmark bør vise lederskab for skovenes skyld | WWF Denmark

Danmark bør vise lederskab for skovenes skyldNyhed lagt på den 17 februar 2012   |  
Brasilien Regnskov Skov
Sucunduri River rapids, Juruena National Park, Brazil. June-July 2006.
© Zig Koch / WWF
Danmark og de andre EU-lande gør ikke nok for at stoppe importen og regulere salget af ulovlig og ubæredygtigt træ, viser en ny undersøgelse fra WWF. Medmindre indsatsen skærpes, medvirker landene til en fortsat ødelæggelse af naturområder i fx Congo og Borneo. Den ulovlige fældning af træ har negative konsekvenser for både mennesker og dyr.

Undersøgelse evaluerer Danmarks indsats

Undersøgelsen evaluerer de 27 EU-landes indsats for at stoppe import og salg af ulovligt tømmer på ni forskellige parametre. Danmark får i alt syv ud af maksimalt 18 point, og placerer sig derved på en delt ottendeplads sammen med Letland og Luxembourg. Den danske indsats scorer bl.a. lavt på den offentlige indkøbspolitik for tømmer, fordi den ikke er bindende, men i stedet frivillig at følge for offentlige indkøbere. Desuden anerkender ordningen både mærkerne FSC og PEFC som garant for bæredygtighed. WWF mener, at det i dag kun er FSC, der kan anses som garant for bæredygtighed.

Den internationale pointhøst

Danmark placerer sig dog i den pæne halvdel. Men når syv ud af 18 mulige point er nok til den placering, viser det også, at landenes samlede indsats er langtfra optimal. Den gennemsnitlige pointhøst er på 5,6 point pr. stat. I dag er det faktisk ikke ulovligt at sælge ulovligt fældet træ indenfor grænserne af det europæiske fællesskab, men det bliver det næste år.

WWF presser på for hårde straffe

”Vi var begejstrede i WWF, da loven blev vedtaget, men vi kan nu se, at Danmark og resten af EU-landene skal skynde sig for at blive klar til at loven træder i kraft næste år,” siger Gitte Seeberg, generalsekretær for WWF Verdensnaturfonden.

På nuværende tidspunkt har en stor del af landene, heriblandt Danmark, endnu ikke offentliggjort, hvordan de vil straffe salget af ulovligt træ under EU’s tømmerregulering, og en del af de lande der har, vil ikke straffe hårdt nok, vurderer flere NGO’er.

Det danske formandskab må træde til

Danmark varetager formandskabet for EU indtil udgangen af juni, og i WWF Verdensnaturfonden håber Gitte Seeberg, at regeringen vil benytte formandskabet, til at give de andre medlemsstater et skub i den rigtige retning.

”Vi tvivler ikke på, at miljøminister Ida Auken gerne vil sikre verdens skove. Derfor mener vi også, at den danske regering bør vise lederskab og forbedre sin egen indsats, samt minde de andre lande om, at vi altså har nogle forpligtigelser på dette område.”

Halvdelen af klodens skovdække er røget

I løbet af de sidste 50 år har kloden mistet over halvdelen af sit skovdække blandt andet pga. illegal skovhugst, og det er en udvikling, som har omfattende konsekvenser. Afskovning fører til betydelige udledninger af drivhusgasser og dermed negativ påvirkning af klimaforandringerne.

Desuden lider den ulovlige tømmers hjemland og dets borgere under den illegale skovhugst, fordi træet smugles ud, og statskassen derved går glip af skatte og toldindtægter. Den illegale skovhugst truer også mange af de dyrearter, som er dybt afhængige af skoven, som fx orangutangen og gorillaen.

”Hvis der udelukkende var lovligt træ på det europæiske marked, ville det være et kæmpe skridt i den rigtige retning,” siger Gitte Seeberg, og fortæller samtidig, at en undersøgelse foretaget af WWF i 2008 vurderede, at mellem 16 og 19 procent af al træ solgt i EU var fældet illegalt.

Forbrugere: Gå efter FSC-mærket

Den enkelte forbruger kan undgå at købe produkter produceret af ubæredygtigt træ, hvad end det er mælkekartoner eller spiseborde.

”Vi opfordrer alle til at kigge efter det lille FSC-mærke på produkterne når de køber ind. FSC-certificeringen garanterer, at det tømmer der er brugt er bæredygtigt,” slutter Gitte Seeberg.

FSC-fakta:

  • FSC (Forest Stewardship Counsil) er en international non-profit organisation og blev stiftet i 1993 af både miljøorganisationer, træhandlere, skovejere, skovbrugserhverv, arbejdstagerorganisationer og indfødte folks organisationer.
  • WWF Verdensnaturfonden var med til at starte den danske afdeling af FSC i 1996.
  • Alle produkter af træ og papir kan være FSC-certificerede, fra havemøbler og grillkul til trægulve og printerpapir.
For yderligere information: Jacob Haaning Andersen, tlf. 35 24 78 30 eller j.andersen@wwf.dk
Brasilien Regnskov Skov
Sucunduri River rapids, Juruena National Park, Brazil. June-July 2006.
© Zig Koch / WWF Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus