Et mere åbent Myanmar sætter pres på natur, dyr og mennesker | WWF Denmark

Et mere åbent Myanmar sætter pres på natur, dyr og menneskerNyhed lagt på den 07 november 2015   |  
Tiger Dyr Mekong
Indochinese tiger (Panthera tigris corbetti) is only found in the Greater Mekong region of Southeast Asia, including Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, and Vietnam.
© Choong Joon LAI / WWF
Der er valg i Myanmar i morgen, søndag d.8. november - det første demokratiske valg efter, at man i 2011 formelt afsluttede 50 års militærdiktatur. Landet er efter mange års lukkethed og væbnet konflikt ved at åbne op for verden omkring sig. Det bruger mange virksomheder til at komme til Myanmar for at udnytte landets rige naturressourcer. Udviklingen presser natur, dyr og mennesker i landets eller uberørte områder.

Mere end 50 politiske partier stiller op, men kampen om regeringsmagten står primært mellem militærstyret, der nu sidder på magten og oppositionslederen Aung San Suu Kyi, der er et ikon for mange fra oppositionen.

Når landet åbner op, og der kommer fred i flere områder af landet, så skaber det også adgang for store virksomheder, der kommer til landet for at bruge nogle af de ressourcer, der findes i tømmer og råstoffer.
Illegal tømmerhugst er desværre udbredt i landet, hvilket betyder at skovene både er under pres fra udenlandske virksomheder og lokale, der bruger træet som brænde til madlavning og varme. Samtidig er der et markant pres på at omlægge store skovområder til plantager med gummitræ og oliepalmer.

Vej truer tigerne
Udbygning af ny infrastruktur i landet har også store konsekvenser for naturen og de dyr, der lever i områderne. For eksempel bygges der lige nu en vej tværs gennem bjerglandskabet på grænsen mellem Thailand og Myanmar. Det omfatter et af de vigtigste landskaber for mange dyr og planter i Mekong-regionen, og huser bl.a. den største samlede bestand af tigere i Sydøstasien. Vejen skal fungere som en smutvej fra Bangkok i Thailand til det Indiske oceans handelsveje i havnebyen Dawei i Myanmar. Den nye vej er planlagt til at gå tværs gennem et vigtigt skovområde, der forbinder tigernes levesteder, hvilket betyder, at tigerne kun vil have mindre skov-”øer” at bevæge sig rundt i.

WF arbejder for at bevare en del af skovområderne, så tigerne fortsat kan komme fra den ene skov-”ø” til den anden via såkaldte tigerkorridorer. Det vil være med til at sikre tigernes overlevelse. Aage V. Jensens fond støtter WWF Verdensnaturfondens arbejde med at bevare de mange arter og en sund natur som også skal sikre en langsigtet bæredygtig udvikling for de lokale folk i området.
 
Fremtiden ligger i bæredygtigt skovbrug og mere ren energi
Når et land oplever massiv udvikling på kort tid stiger behovet for energi også markant. Desværre er det ofte kul, der bliver løsningen på problemet, men en stor del af WWF’s arbejde går også med at udbrede vedvarende energi som f.eks. solenergi. Solenergi er en god løsning, fordi den kan etableres forholdsvis enkelt i selv de mest afsidesliggende landsbyer, og så er prisen på solceller ved at komme så langt ned, at prisen på solenergi kan konkurrere med energi fra f.eks. en dieselolie-generator.

Bæredygtigt skovbrug er også en vigtig del af fremtiden i Myanmar, hvor der er behov for at planlægge udvidelsen af landbrugs- og plantagedriften i skovområderne. Det er samtidigt vigtigt, at bevare de skovområder, der er vigtige for dyreliv og ferskvandsressourcer. WWF arbejder dagligt med at udbrede mere viden om solenergi og bæredygtigt landbrug i Myanmar, der netop i disse år står foran mange vigtige beslutninger, der har konsekvenser mange år fremover.
Tiger Dyr Mekong
Indochinese tiger (Panthera tigris corbetti) is only found in the Greater Mekong region of Southeast Asia, including Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, and Vietnam.
© Choong Joon LAI / WWF Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus