Danmarks Natur frem mod 2020 – om at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed | WWF Denmark

Danmarks Natur frem mod 2020 – om at stoppe tabet af biologisk mangfoldighedNyhed lagt på den 15 marts 2012   |  
Forside Danmarks Natur 2020
© ?
Det ser sort ud for den danske mangfoldighed af arter og levesteder – også frem mod 2020, hvis ikke skeen kommer i den anden hånd, og regeringen seriøst tager fat på at sikre naturen i Danmark. Både til lands og til vands. Det slår 42 af Danmarks fremmeste forskere fast i en rapport som WWF Verdensnaturfonden og 17 de andre organisationer i Det Grønne Kontaktudvalg har udgivet.

Rapporten er skræmmende læsning om den stadige tilbagegang i dansk natur. En af rapportens konklusioner er at: ”Den danske biodiversitet er i stadig tilbagegang. Som konsekvens er 20-40 % af de danske arter truede. Det er et højt tal. Det står ikke bedre til for det fåtal af arter og naturtyper, som EU har defineret et særligt ansvar for .

Kommentarer

blog comments powered by Disqus