COP21-signal: Æraen med fossile brændsler er snart slut | WWF Denmark

COP21-signal: Æraen med fossile brændsler er snart slutNyhed lagt på den 14 december 2015   |  
Æraen med fossile brændsler er snart slut. COP21 fik et udmærket resultatet.
© WWF
Verdens ledere sætter kursen for ambitiøs klimahandling, men der er et omgående behov for yderligere tiltag
 
Regeringer fra alle verdens lande færdiggjorde lørdag en global Paris-aftale, der lægger grunden for en langvarig indsats for at bekæmpe klimaforandringerne. Det er dog brug for yderligere tiltag for at sikre, at den globale temperaturstigning bliver begrænset til 1,5 grader, fastslår WWF.
 
Paris-aftalen skal nu styrkes igen og igen, og verdens regeringer bliver nødt til at gå hjem og iværksætte tiltag på alle niveauer for at minimere udledningen af CO2, finansiere omstillingen af energisektoren og beskytte de mest sårbare og verdens natur og dyr. 
 
COP21 var også scene for offentliggørelsen af en stribe løfter og initiativer fra regeringer, byer og virksomheder, der signalerer, at verden er klar til grøn omstilling.
 
Verdens regeringer ankom til Paris med enestående momentum, idet over 180 lande havde fremlagt klimaplaner. Samtidig holdt omkring 150 stats- og regeringsledere fra hele verden taler om vigtigheden af at bremse klimaforandringerne, mens hundredtusindvis demonstrerede i gader og stræder verden over med et krav om klimahandling.
 
Efter to ugers forhandlinger nåede regeringerne en aftale, der kommer til at betyde fremskridt på længere sigt, men som også må styrkes og udbygges i den nærmeste fremtid, hvis vi skal have noget som helst håb om at nå det ultimative mål om at begrænse den global temperaturstigning til to grader eller endda ”kun” halvanden grad. 
 
Derudover skal finansieringen af klimatilpasning, øget CO2-reduktion og godtgørelser for tab og ødelæggelser forårsaget af klimaforandringer stå øverst på dagsordenen efter COP21.
 
Mens Paris-aftalen vil træde i kraft i 2020, fastslår videnskaben, at udledningen af CO2 må toppe inden 2020 og falde brat derefter, hvis vi skal nå målet om at begrænse temperaturstigningen til 1,5 grader eller et stykke under to grader.
 
De nuværende klimaplaner vil sikre halvdelen af den nødvendige CO2-reduktion, men der vil stadig være mellem 12 og 16 gigaton CO2, som vi skal undgå at udlede. 
 
- Paris-aftalen er en vigtig milepæl. Vi har gjort fremskridt til COP21, men arbejdet er ikke færdigt. Vi skal nu arbejde i vores hjemlande for at sikre, at de tiltag, som kommer ud af denne aftale, bliver gjort endnu mere stærke. Vi er nødt til at sikre, at der leveres hurtigere på de tiltag, som regeringer, byer, virksomheder og befolkninger tager, så vi begrænser CO2-udledning, finansierer omstilling i udviklingslandene og beskytter de fattige og mest sårbare. Verdens lande skal, når de kommer tilbage næste år, være klar til hurtigt at implementere og styrke de løfter, de har givet her, siger Tasneem Essop, leder af WWF's delegation til COP21.
 
- Vi lever i et historisk øjeblik. Vi oplever begyndelsen på en global omstilling mod vedvarende energi. På samme tid oplever vi allerede voldsomme konsekvenser af klimaforandringerne. COP21, og alt hvad deres er sket i Paris, sender et stærkt signal til alle - æraen med fossile brændsler er snart slut. Som klimaforandringer bliver værre verden rundt, er vi nødt til at gribe nuets momentum og videreføre samarbejdet mellem verdens lande og mellem aktører på alle niveauer af verdens samfund, siger Samantha Smith, leder af WWF's globale klima- og energiinitiativ.
 
- COP21 i Paris resulterede i mere end en aftale. Det har smedet verdens lande sammen til et samarbejde om at løse klimaproblemet. Mens Paris-aftalen blev forhandlet på plads, lovede 1000 byer få alt deres energi fra vedvarende energi, fra Afrika kom en ambitiøs plan om at udvikle vedvarende energikilder fra 2020 og Indien lancerede den internationale solcelle-alliance, der omfatter over 100 lande. Det er den slags samarbejder, vi har brug for, for hurtigt at videreudvikle Paris-aftalen, siger Yolande Kakabadse, præsident for WWF International. 
 
Det var afgørende for WWF, at Paris-aftalen blev fair, ambitiøs og transformativ. WWF havde følgende målsætninger ved COP21 og dem nåede vi med varierende succes.
 
  • Sikre en plan, der reducerer CO2 i nødvendigt omfang, sikrer finansiering og accelererer handling før og efter 2020. 
Aftalen inkluderede nogle af disse elementer om en ambitionsmekanisme, for eksempel revision hvert femte år, periodiske globale opgørelser over, hvor langt man er nået med reduktion af udledning, med finansiering og tilpasning og endelig lejlighed til, at verdens regeringer kan øge deres klimaambitioner. Ambitionerne og klimahandlingens hast er dog ikke stærk nok i aftalen, og tilstrækkelig klimahandling afhænger af, hvorvidt verdens lande øger deres ambitioner og nye initiativer fra ikke-statslige aktører, byer, den private sektor og befolkningen.
  • Sikre støtte til sårbare lande for at begrænse negative konsekvenser af klimaforandringerne og adressere uundgåelig skade. 
Aftalens inklusion af et globalt mål for klimatilpasning såvel som den separate og eksplicitte anerkendelse af, at tab og skader finder sted, er vigtigt resultater. Det bidrager til at sætte fokus på, hvor vigtigt det er at beskytte verdens udsatte mod klimaforandringer. Aftalen går desværre ikke langt nok for at sikre den nødvendige støtte til beskyttelse af de fattige og udsatte.
  • Etablere et klart, langsigtet 2050-mål om at omstille totalt fra fossile brændsler til vedvarende energi og sikre bæredygtig brug af landområder. 
Ved at inkludere et langsigtet mål om at holde den globale temperaturstigning et godt stykke under to grader med reference til at sigte efter 1,5 grader sender aftalen et stærkt signal om, at verdens regeringer vil forpligte sig til at følge videnskabens anbefalinger. Dertil bør anerkendelsen af emissionsgabet og inklusionens af et gigatonmål for 2030 skabe grundlag for revision for de national klimaplaner inden 2020.
 
Aftalen sætter 2018 som et kritisk global tidspunkt for landene til at komme tilbage til forhandlingsbordet og vurdere deres nuværende indsatser i relation til dette globale mål og det arbejde bør resultere i stærkere handling på områderne for udledningsreduktion, finansiering og tilpasning.
 
Paris-aftalen indeholder gode fremskridt ved at anerkende – i en unik artikel – at alle lande må bremse afskovning og degradering af naturen og styrke forvaltning af landområder. Passende og regelmæssig finansiel støtte til at reducere udledninger fra skovrydning og degradering af skove kunne dog være stærkere.
 
 

 
Æraen med fossile brændsler er snart slut. COP21 fik et udmærket resultatet.
© WWF Forstør
Demonstranter ved COP21 i Paris
© WWF Forstør
Konferencecentret i Le Bourget i Paris, hvor COP21 blev afholdt.
© Rune Langhoff/WWF Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus