Antallet af østlige lavlandsgorillaer i Congo styrtdykker | WWF Denmark

Antallet af østlige lavlandsgorillaer i Congo styrtdykkerNyhed lagt på den 04 april 2016   |  
Antallet af lavlands-gorillaer i det østlige Congo er styrtdykket med 77 procent over de sidste godt tyve år.
© Carlos Drews/WWF
Nu færre end 4.000 tilbage – i 1995 var antallet 17.000. Det er en tilbagegang på katastrofale 77 procent.

Antallet af østlige lavlandsgorillaer i Congo er i katastrofal tilbagegang. Nu er der færre en 4.000 tilbage – mod omkring 17.000 i 1995. En tilbage gang på 77 procent over to årtier.

Det viser nye undersøgelser foretaget af WCS (Wildlife Conservation Society), ICCN (Institute Congolais pour la Conservation de la Nature) og IFF (Fauna & Flora International).

Seeberg: Wake-up call
- Det katastrofale fald i antallet af de østlige lavlandsgorillaer i Congo, der først og fremmest skyldes krybskytteri og ødelæggelse af levesteder, er et wake-up call til den congolesiske regering og de internationale naturbeskyttelsesorganisationer om at handle nu. Ellers uddør en af vores allernærmeste slægtninge simpelt hen, siger generalsekretær Gitte Seeberg, WWF Verdensnaturfonden.

WWF foreslår på baggrund af de nye oplysninger, at den congolesiske regering hurtigst muligt formaliserer etableringen af Itombwe naturreservatet ’Itombwe Nature Reserve’ og støtter dens ledelse. WWF tilslutter sig desuden fuldt ud opfordringen til FN-naturbeskyttelsesorganisationen IUCN om, at den østlige lavlandsgorilla i Congo kategoriseres som ’kritisk truet’ på den såkaldte rødliste over verdens truede plante- og dyrearter.

WWF: Rebeller må fjernes
- Vi har allerede en detaljeret, overordnet strategi for bevarelse af disse gorillaer, men vi mangler til gengæld tilstrækkelig sikkerhed i området til at kunne sætte planen i værk. DR Congo og det internationale samfund må fuldt ud forpligte sig til at genetablere fred i denne del af det østlige Congo ved at fjerne rebellernes tilstedeværelse, genoprette ro og orden og give lokalesamfundene mulighed for at reetablere sig, siger naturbeskyttelsesdirektør i WWF DR Congo, Bruno Perodeau.

- Den østlige lavlandsgorilla, også kaldet Grauers gorilla, er den største af alle primater, og den er unik for det østlige Congo. Regeringen og de internationale beskyttelsesorganisationer må gøre alt, hvad de kan for at sikre, at en af vore allernærmeste slægtninge overlever. Men opgaven er enorm – med uroligheder og væbnede oprørere, der hæmmer beskyttelsen af lokalbefolkningen og af naturressourcerne. Hvis man ikke er i stand til at redde denne underart af gorilla fra udryddelse, så er der meget lidt håb for andre, mindre karismatiske arter i Congo-bækkenet, siger Carlos Drews, direktør for WWF’s globale artsprogram.

FAKTA:
WWF har støttet etableringen af ’Itombwe Nature Reserve’, og samarbejdet med den congolesiske naturbeskyttelsesorganisation ICCN om styrkelse af lov og orden i området, herunder indsatser rettet mod krybskytteri, en forbedring af arealudnyttelsen og fysisk planlægning.

Itombwe Nature Reserve er et af de vigtigste tilbageværende levesteder for den østlige lavlands-gorilla i Congo.

Itombwe ligger nordvest for Tanganyikasøen og dækker et areal på 5.732 kvadratkilometer. Det svarer til Sjællands størrelse Området er dækket af tæt bjergskov og skovsavanne og ligger i højder fra 900 til 3.475 meter.

Støt WWF's arbejde med de store menneskeaber: Bliv WWF Gorillapartner nu.
Antallet af lavlands-gorillaer i det østlige Congo er styrtdykket med 77 procent over de sidste godt tyve år.
© Carlos Drews/WWF Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus