WWF opfordrer alle til at protestere for at redde Brasiliens regnskov | WWF Denmark

WWF opfordrer alle til at protestere for at redde Brasiliens regnskovNyhed lagt på den 30 april 2012   |  
Regnskov Skov Tømmer Træ Brasilien
Rainforest by the Sucunduri River, Juruena National Park, Brazil.
© Zig Koch / WWF

Facebook opråb: Pres på Brasiliens præsident øges

Brasiliens kongres vedtog i sidste uge en revidering af skovlovgivningen, der vil efterlade et stort areal af regnskoven i Brasilien uden væsentlig miljøbeskyttelse, og samtidig give amnesti til individer anklaget for at stå bag illegal afskovning.

Hele det internationale WWF-netværk iværksatte i går en protest mod lovforslaget på de sociale medie, og opfordrer nu på det kraftigste Brasiliens Præsident Dilma Rousseff til at nedlægge veto mod forslaget. Præsident Dilma Rousseff har 15 dage fra vedtagelsen i kongressen til at nedlægge veto, og WWF’s støtter fra hele verden har allerede sendt en storm af protester via sociale medier af sted til hendes partis Facebook-gruppe.

Vi opfordrer nu folk til at protestere.

Besøg Brasiliens Præsident, Dilma Rousseffs parti på facebook og indtast som vægopslag:

"Dear President Dilma Rousseff, please save the rainforest and protect our climate. Veto the new Forest Code NOW."

Den nye lov får konsekvenser for regnskoven, truede arter og klimaet

Ifølge den brasilianske forskningsorganisation IPEA (Institute for Applied Economic Research) kan den nye lovgivning føre til tab af op til 76,5 millioner hektar skov (svarende til mere end 17 gange Danmarks areal), hvilket bl.a. vil føre til ekstra udledning af 28 milliarder tons CO2 til atmosfæren.

WWF fordømmer den nye skovlovgivning, der er drevet frem af dele af Brasilien landbrugsindustri, idet der ikke tages højde for mange alvorlige sociale og miljømæssige omkostninger. Siden 2006 har Brasilien bevist, at landet er i stand til kraftigt at reducere afskovning samtidig med at landbrugsproduktionen er øget og fattigdommen reduceret. Det nye lovforslag vil være et kraftigt tilbageslag for denne udvikling.

Præsident Dilma Rousseff har muligheden for at nedlægge veto, men tiden er knap. Hun har under to uger til at beslutte sig. Imens kæmper det internationale WWF netværk for at overtale præsidenten til at benytte sin vetoret til at ændre den fulde tekst i lovgivningen eller blot dele af den.

Præsident Rousseff har tidligere aflagt et løfte om, at hun ikke vil tolerere love, der fremmer skovrydning, eller give amnesty for tidligere begåede skov-kriminalitet. ”I WWF håber vi, at præsidenten vil overholde sit løfte og modstå den kort-sigtede og meningsløse reformering af skovlovgivningen”, fortæller Gitte Seeberg, Generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

Klimaet rammes også af ny skovlovgivning

Regnskoven er ikke alene vigtig for mennesker og dyr, men er også afgørende i kampen for at bremse de eskalerende klimaforandringer. Den nye lovgivning vil lede til en stigning i afskovningen i Brasilien, og bliver på den måde også en stor trussel for klimaet. Afskovning og degradering af skove er væsentlige elementer af den globale CO2-udledning og en massiv stigning i afskovning vil få ødelæggende konsekvenser for klimaet.

WWF ønsker, at Præsident Rousseff skal modstå den kortsigtede reform af skovlovgivningen, der vil få store konsekvenser på længere sigt.

Fra international side er nedenstående liste fremhævet som negative konsekvenser direkte afledt af den nye lovgivning:

 • Det nye lovforslag gør Brasiliens skovlovgivning betydeligt mere kompliceret, hvilket vil gøre den næsten umulig at gennemføre og håndhæve.
 • Millioner af hektar ulovligt ryddet skov fældet inden 2008 vil blive legaliseret gennem amnesti, hvilket vil resultere i et tab i form af bøder af en værdi på anslåede 4,8 milliarder US dollars.
 • I Amazonas-regionen kan jordejere få lov til at nedsætte det obligatorisk påkrævede skovdække fra 80 procent til 50 procent.
 • Op mod 90 procent af private ejendomme i Brasilien kan blive undtaget fra det nuværende krav om at genoprette ulovligt ryddede områder.
 • Store områder med flodsletter og andre følsomme områder vil blive åbnet op for kvægdrift og landbrug.
 • Ifølge Brasiliens regeringsledede forskningsorganisation IPEA (Institute for Applied Economic Research) kan den nye lovgivning føre til tab af op til 76,5 millioner hektar skov (svarende til mere end 17 gange Danmarks areal), hvilket bl.a vil føre til ekstra udledning af 28 milliarder tons CO2 til atmosfæren.
 • Brasiliens økonomi, og især landbrugssektoren, vil lide under et forringet globalt ry, formindsket adgang til markeder for bæredygtigt producerede varer, og højere produktionsomkostninger, som følge af øget erosion og større brug af gødning og/eller pesticider.
 • Brasilien vil sandsynligvis ikke kunne opfylde sine egne internationale forpligtelser til at reducere udledningen af drivhusgasser og afskovningsrater.

Alternativer til reduceret miljøbeskyttelse:

 • Arealplanlægning for op mod 61 millioner hektar af underproduktive græsarealer, som er tilgængelige for dyrkning uden yderligere skovrydning.
 • Øge effektiviteten af Brasiliens kvægsektor.
 • Indførelse af en strategi for bæredygtig produktion i Brasiliens landbrugs- og kvægsektorer.
 • Implementering og skærpelse af nationale og internationale mekanismer for kompensation til jordejere for økosystem services.
KONTAKT: Kommunikationsmedarbejder Annemette Nielsen på 35 36 36 35 / 26 29 97 71 eller a.nielsen@wwf.dk

Læs mere om WWFs holdning til den nye skovlovgivning i Brasilien

Regnskov Skov Tømmer Træ Brasilien
Rainforest by the Sucunduri River, Juruena National Park, Brazil.
© Zig Koch / WWF Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus