WWF frygter bæredygtighedsfiasko | WWF Denmark

WWF frygter bæredygtighedsfiaskoNyhed lagt på den 10 maj 2012   |  
Klima- og Energiminister Martin Lidegaard
© Carsten Snejbjerg

Forhandlinger der trækker ud, et modvilligt USA, et isoleret EU. Alle tegn der peger i samme retning: Der er stor risiko for, at Rio+20 ender i fiasko.


Af Jacob Haaning Andersen

Når politiske ledere fra hele verden d. 20. juni mødes i Rio for at diskutere miljø og bæredygtig udvikling på et FN topmøde, er klodens fremtid på dagsordnen. Ikke desto mindre viser det sig meget svært for parterne, at blive enige om det endelig udkast til konferencens sluterklæring. På nuværende tidspunkt er der kun opnået enighed om ca. 20 af tekstens ca. 400 punkter, selvom teksten skulle ligge klar d. 4. maj.

’Det ser desværre rigtig skidt ud’, siger chefen for den miljøfaglige afdeling i WWF Verdensnaturfonden, John Nordbo. ’Det er svært at være optimistisk, når der stadig er så stor uenighed’.

Den danske klima- og energiminister Martin Lidegaard er delvist enig, men håber alligevel på positive resultater i Rio:

’Der er ingen tvivl om, at vi skal blive bedre til, at fokusere på de ting som forener os, frem for at grave os ned i separate grøfter. Men på nuværende tidspunkt vil jeg hverken sige, at jeg er optimist eller pessimist i forhold til Rio+20,’ fortæller Martin Lidegaard, der ikke ønsker at give noget bud på, hvorfor forhandlingerne går så trægt.

I WWF er John Nordbo mere snakkesalig:

’Det bliver rigtig svært at opnå succes i Rio. Ikke mindst fordi Obama er på valg, og USA derfor bliver meget svær at få med til noget som helst. Samtidig har EU ikke formået at skabe en alliance med ulandene om fremskridt.”

Energi til alle

Klimaminister Martin Lidegaard har dog flere målsætninger med i forhandlingsmappen når turen går til den brasilianske millionby. Et af de punkter, han har høje forhåbninger til, er det såkaldte Sustainable Energy For All initiativ.

Et punkt også FN’s generelsekretær Ban Ki Moon har gjort til en personlig mærkesag. Initiativets vigtigste målsætning er, at de ca. 1,3 milliarder mennesker der i dag ikke har adgang til energi, skal have adgang til moderne og helst bæredygtig energi i 2030. Initiativets målsætninger skal opfyldes af frivillighedens vej, og altså ikke med juridisk bindende aftaler.

’Det er klart, at der er en risiko forbundet med at gøre initiativet frivilligt, men på den anden side, kan vi ikke nøjes med de bindende aftaler, fordi der ikke er den politiske vilje. De bindende aftaler er bestemt stadig vigtige, men de kan ikke stå alene,” siger Martin Lidegaard.

I WWF så John Nordbo gerne, at Danmark slutter mere kontant op om initiativet:

’Hvis klodens fremtid skal sikres, er det nødvendigt med klare og globale mål på dette område. Jeg er glad for, at Danmark bakker op om initiativet, men jeg synes også regeringen bør løfte sløret for, hvordan, og ikke mindst hvor meget, Danmark skal bidrage med.’

Det vil Martin Lidegaard imidlertid ikke afsløre før selve konferencen i Rio. Han understreger dog, at Sustainable Energy For All er et vigtigt område for den danske regering, og at det også vil kunne ses i det danske bidrag.

Et af succeskriterierne for Rio+20, er at få så mange lande som muligt til at støtte initiativet, også nogle af de store og magtfulde,” slutter han.

Fakta om Rio+20

  • Rio+20 er en FN-konference, hvor der skal diskuteres bæredygtig udvikling.
  • Det er 20 år siden FN afholdte sin første store konference om bæredygtig udvikling. Det forgik også i Rio, og deraf kommer navnet Rio+20.
  • Konferencen bliver med deltagelse fra politiske ledere fra hele verden, og den danske regering sender flere ministre af sted, bl.a. statsminister Helle Thorning-Schmidt.
Klima- og Energiminister Martin Lidegaard
© Carsten Snejbjerg Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus