Seeberg: Mere og bedre natur, tak! | WWF Denmark

Seeberg: Mere og bedre natur, tak!Nyhed lagt på den 28 april 2016   |  
Gitte Seeberg, Generelsekretær, WWF Verdensnaturfonden
© Kim Vadskær/WWF
DEBAT: Naturpakken skal sikre mere urørt naturskov, sammenhængende beskyttede områder til lands og vands – og kyster, der ikke bliver plastret til med byggeri, lyder det fra fra WWF's generalsekretær Gitte Seeberg. 

Af Gitte Seeberg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden

Debatindlæg bragt på Altinget Miljø, 28. april 2016

Hele 51 procent af danskerne mener, at miljøet skal prioriteres højere end erhvervslivets økonomiske interesser, viser en ny måling fra Altinget.

Den måling vil jeg håbe, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) læser, før han og de andre blå partier sætter deres underskrifter på en ny naturpakke. For vi danskere bekymrer os om naturen. Vores fælles natur.

Desværre står det ikke for godt til med den danske biodiversitet. Det intensive land- og skovbrug har i årtier belastet naturen, og flere end 2.200 dyre- og plantearter i Danmark er truede - eller endda ligefrem forsvundet.

Hovedrolle til urørt skov
Langt over halvdelen af Danmarks cirka 30.000 arter er knyttet til skov. Hvis vi skal fremme biodiversiteten, skal skoven derfor have en hovedrolle i naturpakken. De danske skove har eksempelvis akut behov for døde træer og grene, som får lov at blive liggende på jorden og tiltrække insekter, mosser og svampe. Natur roder, og sådan skal det være. Eremitten er for eksempel en stærkt truet billeart, og den skal have lov at beholde sit hjem i træstammen. I områder med urørt naturskov finder man også andre specialiserede arter, som oprindeligt hørte hjemme i den danske urskov, herunder orkideen hvidgul skovlilje, samt svampe og laver som koralpigsvamp og lungelav.

Hvis Danmark skal leve op til sin FN-forpligtelse om at stoppe tabet af biodiversitet inden 2020, anbefaler WWF, at der udpeges minimum 75.000 hektar urørt naturskov. En anbefaling, der bakkes op af en ny videnskabelig rapport fra Københavns Universitet. Af det udpegede areal skal ca. 50.000 hektar findes i de private skove. Og vi foreslår, at der oprettes en kompensationsordning til private skovejere, der ønsker at omlægge til urørt skov.

Styrket indsats til vands
Også til vands er der brug for en styrket indsats for naturen. WWF opfordrer regeringen til at etablere sammenhængende beskyttede havområder. Danmark har allerede udpeget en række arealer som Natura 2000-områder, men disse er små og langt de fleste uden egentlig beskyttelse mod skadelige aktiviteter. WWF anbefaler, at områder i Kattegat, Lillebælt og Øresund bliver lovmæssigt beskyttet – blandt andet mod trawlfiskeri i en lang række af de marine Natura 2000-områder. Noget Danmark faktisk over for EU havde forpligtet sig til at have på plads ved udgangen af 2015.

Ingen steder i landet er du mere end 52 kilometer fra havet, og Danmarks kystlinje strækker sig over hele 7.314 kilometer. For at sikre de danske kyster bør der oprettes særlige zoner, som giver naturen plads til at udvikle sig. Der bør kun bygges nyt ved at omdanne og forny eksisterende byggeri frem for at inddrage nye arealer ved kysten.

Det haster altså, hvis vi skal nå at genoprette den danske natur.

Natur må ikke betale for dårlig landbrugspakke
Desværre kommer den nye naturpakke i kølvandet på en landbrugspakke, som tillader landmændene at udlede alt for meget kvælstof. Man kan godt frygte, at regeringen vil ”bruge” den nye naturpakke til at rette op på nogle af de skader, som landbrugspakken har skabt. Det lyder jo umiddelbart fornuftigt. Men… den taktik advarer WWF imod: Vores råd er, at der skal findes én pose penge til naturpakken og en anden pose penge til at rette op på skaderne fra landbrugspakken. Naturpakken må ikke betale prisen for en dårlig landbrugspakke.

Esben Lunde har foreløbig valgt at forhandle med blå blok bag lukkede døre. Vi håber på en ambitiøs aftale, men det kræver, at ministeren er villig til at lytte. Danmarks natur har brug for en demokratisk debat – ikke en lukket dør. Danmark har forpligtet sig til at standse tabet af biodiversitet inden 2020, så det er ikke bare en sag for blå blok, men for hele Danmark. WWF står i hvert fald klar med konkrete forslag, hvis ministeren slår dørene op.

Læs WWF’s ni anbefalinger til naturpakken her.
Gitte Seeberg, Generelsekretær, WWF Verdensnaturfonden
© Kim Vadskær/WWF Forstør
Mere dansk skov skal lades i fred. Det er godt for biodiversiteten
© Rune Langhoff/WWF Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus