Regeringens klimaindsats får dumpekarakter | WWF Denmark

Regeringens klimaindsats får dumpekarakterNyhed lagt på den 06 oktober 2016   |  
Klimakarakterbog 2016
© WWF Denmark
Dumpet med et brag! Det er resultatet i den karakterbog over regeringens klimaindsatser, som Det Økologiske Råd og WWF Verdensnaturfonden har udarbejdet.

De to miljøorganisationer har gennemgået regeringens aktiviteter siden dens tiltræden, som har betydning for klimaet, og givet dem karakterer ud fra, hvordan de påvirker klimaet.

Udgangspunktet for vurderingen er regeringens erklærede mål om, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050. Derfor må man forvente, at regeringen vil bidrage til at løse klimaproblemet - det vil sige, at den ikke skubber problemerne foran sig ved at undlade at gennemføre nødvendige initiativer eller ligefrem går baglæns.
 
På 22 ud af 28 punkter får regeringen dumpekarakter, mens den består på de resterende 6 punkter. Det gælder bl.a. et nyt bygningsreglement og en grønnere BoligJobordning.
 
”Det samlede billede er utroligt nedslående. Fra at være et land, som vitterligt var en frontløber i den grønne omstilling, er vi nu et land, der stadig bryster os af at ligge forrest i feltet, mens vi i virkeligheden er godt i gang med at sætte den position over styr,” siger WWF’s klimachef John Nordbo.

Klimakarakterbogen er lavet for, at danskerne kan få et overblik over, hvilken klimapolitik deres regering fører. Sekretariatsleder i Det Økologiske Råd Christian Ege siger:

”Ligesom landets skoleelever jævnligt må stå til regnskab for deres præstationer, mener vi det er fair, at landets regering også bedømmes på sin indsats - ikke mindst på et område, som er så vigtigt og presserende.” 

Regeringen ryger under dumpegrænsen eksempelvis for at annullere målene om at udfase kul i 2030 og omstille til 100 % vedvarende energi i el- og varmeproduktion i 2035. Derudover vurderer de to organisationer, at bl.a. aflysningen af kystnære vindmølleparker, indførelsen af afgift på el-biler og store nedskæringer i grøn forskning er så dårlige for klimaet, at de fortjener bundkarakter.

”Vi har faktisk ledt med lys og lygte for at finde initiativer eller handlinger, som er positive for klimaet. Der er desværre bare ikke meget at finde. Gennem hele regeringens levetid har kloden sat hårrejsende varmerekorder hver eneste måned. Det gør regeringens nedbarbering af det grønne endnu mere uforståelig. Lad os håbe den skifter kurs i det nye folketingsår – ellers begynder det danske CO2-udslip snart at stige igen, siger John Nordbo.

Det Økologiske Råd og WWF vil udarbejde en klimakarakterbog hvert år forud for Folketingets åbning.

Karaktergivningen baserer sig på 7-trinsskalen, hvor -3 gives til den helt uacceptable præstation og 12 til den fremragende præstation. 
Klimakarakterbog 2016
© WWF Denmark Forstør
Regeringen Lars Løkke II - klimakarakterer 2016
© WWF Forstør
Vindmøller på Middelgrunden tæt på København
© National Geographic Stock / Sarah Leen / WWF Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus