WWF ønsker stenrev tilbage | WWF Denmark

WWF ønsker stenrev tilbageNyhed lagt på den 07 juni 2012   |  
Hav Stenrev
Stort Søpindsvin
© Orbicon
Stenrev kaldes for havets regnskove, fordi de rummer en mangfoldighed af dyr og planter. WWF vil gerne have en national handlingsplan for, hvordan de tabte rev skal genoprettes.

Det går dårligt for havnaturen i Danmark

Det går rigtig dårligt for naturen i de danske hav - og kystområder. Den danske marine biologiske mangfoldighed er i stærk tilbagegang, og ifølge internationale aftaler som FN’s Biodiversitetskonvention er Danmark inden 2020 forpligtet til at stoppe tabet. Derudover forpligter en lang række EU-direktiver også Danmark til at få rettet op på havets dårlige miljøtilstand inden 2020. Men der sker ikke så meget herhjemme.

WWF vil have stenrevene tilbage

WWFs budskab er, at de tabte stenrev skal genetableres, fordi de indeholder en enorm rigdom af dyre - og plantearter, hvilket er derfor, de også kaldes for havets regnskove. På et enkelt stenrev i Kattegat på kun 4m2 fandt forskere 67 algearter og 19.000 dyr fordelt på 163 forskellige arter.

Men rigtig mange af vores største stenrev er blevet taget op af havet. De er blevet brugt til at anlægge moler og havne rundt omkring i Danmark. Det har betydet, at de såkaldt huledannende stenrev er den danske naturtype, der er gået mest tilbage de sidste 60-70 år. I dag er der kun 10 ha tilbage ud af de oprindelige 3400 ha.

Der skal sættes ind allerede nu, hvis Danmark skal have en realistisk chance for at nå at genoprette den tabte biologiske mangfoldighed i vores hav - og kystområder inden 2020. Det vil betyde et gevaldigt løft for naturen under vandet. 

Den folkelige opbakning er der allerede

Der eksisterer en stærk folkelig opbakning til den type genopretningsprojekter. For nylig lavede Miljøministeriet en undersøgelse, der viser, at 75 procent af danskerne ønsker, at marin naturgenopretning prioriteres på lige fod med naturgenopretning på land.

Kommentarer

blog comments powered by Disqus