Smid ikke bæredygtigt fiskeri over bord | WWF Denmark

Smid ikke bæredygtigt fiskeri over bordNyhed lagt på den 08 juni 2012   |  
Fishing boats
© National Geographic Stock/Paul Nicklen / WWF-Canada
På tirsdag tørner EU's fiskeriministre atter sammen i bestræbelserne på at skabe en ny europæisk fiskeripolitik. Der er meget på spil og meget at tabe i kampen for et bæredygtigt fiskeri.

En ambitiøs reform giver flere fisk i havet

I dag er 75 procent af de europæiske fiskebestande overfiskede, og 31 procent af fiskerelaterede arbejdspladser er i det sidste årti gået tabt som resultat af overfiskeri. Årsagen er 30 års utilstrækkelig fiskeripolitik. En ambitiøs reform er derfor essentiel for, at vi igen kan få flere fisk i havet.

"Generel indstilling" kan sætte alt over styr

Ved det kommende møde imellem EU's fiskeriministre på tirsdag den 12. juni planlægger det danske formandskab at fastlægge det, der kaldes en "Generel Indstilling" til forhandlingsteksten om EU’s fremtidige fiskeripolitik. En slags første enighed mellem medlemslandene, der kan vanskeliggøre fremtidige ændringer.
Men Fødevareminister Mette Gjerskov risikerer at sætte meget over styr, hvis ikke forslaget er tilstrækkeligt ambitiøst. Og dette er desværre ikke tilfældet.

Det nuværende forslag er for svagt

Det forslag der nu ligger på bordet stiller ikke de nødvendige, bæredygtige krav. For eksempel er det oprindelige mål om at genoprette og bibeholde fiskebestandene ved en fastsat bæredygtighedsgrænse senest i 2015, nu blevet udvandet og delvist udskudt af EU’s fiskeriministre. At man slækker på kravene kan få betydning for genopbyningen af nedfiskede bestande som f.eks. torsken.

Hjertet af EU's fiskeripolitik

At sikre genopbygningen af sunde fiskebestande, et blomstrende havmiljø og levende kystsamfund bør udgøre hjertet af EU’s fiskeripolitik. Hvis en aftale hastes igennem uden de tilstrækkelige målsætninger, risikerer vi at fastholde status quo – og dermed et hav og liv uden fisk til de kommende generationer.

Mette Gjerskov og EU må skride ind

Derfor må Mette Gjerskov og EU’s andre fiskeriministre gøre alt, hvad der kræves for at redde Europas fiskebestande. Skuden må vendes. En bedre tekst må forhandles på plads, og ellers må planerne om en ”Generel Indstilling” ved mødet droppes.

Ingen overfladiske ændringer

Overfladiske ændringer vil ikke give vores hav og fiskebestande den håndsrækning, de har brug for. Det vil gå ud over livet i havet og fremtidige generationers mulighed for at spise fisk. Men det vil også gå ud over de mange, som er beskæftiget i hele fiskerisektoren.

WWF International har skrevet et åbent brev til EU's fiskeriministre sammen med følgende fem organisationer:
Bird Life Europe, Greenpeace, Oceana Europa, OCEAN 2012 og Seas at Risk. Læs brevet her på siden.
Fishing boats
© National Geographic Stock/Paul Nicklen / WWF-Canada Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus