Energieffektivtetsdirektiv: Det blafrer fortsat i vinden, om EU når i mål i 2020 | WWF Denmark

Energieffektivtetsdirektiv: Det blafrer fortsat i vinden, om EU når i mål i 2020



Nyhed lagt på den 14 juni 2012   |  
Belgien Elpærer Energi Klima
Energy-saving bulb replacing the old one, Brussels, Belgium.
© Bruno Arnold / WWF

Forhandlingerne mellem Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen blev afsluttet natten til torsdag under ledelse af det danske formandskab og klima- og energiminister Martin Lidegaard. Direktivet bliver krumtap i bestræbelserne på at nå EU’s mål om 20% energibesparelser i 2020 og indeholder en række bindende virkemidler, som nu skal bringes i anvendelse i EU’s medlemsstater.

En række af virkemidlerne har mødt stor modstand fra mange lande, og det danske formandskab måtte undervejs i forhandlingerne opgive den oprindelige ambition om, at direktivet skulle lukke hullet op til de 20%. Resultatet betyder, at EU nu kun vil nå en besparelse på ca. 15-17% i 2020 i kraft af direktivet.

”Europa havde naturligvis været bedst tjent med, at direktivet blev så stærkt, at det kunne levere det nødvendige kvantespring fremad. Selv om resultatet blev bedre, end det længe tegnede til, vil det nu fortsat blafre i vinden, om Europa når i mål i 2020”, siger Hanne Jersild, seniorrådgiver i WWF Verdensnaturfonden, og fortsætter:

”Mange medlemslande har igennem forhandlingerne gjort deres bedste for at udvande direktivet og skabe smuthuller, og det er ganske enkelt uforståeligt, at der ikke rundt omkring i Europa er større blik for både nødvendigheden og vækstmulighederne. Europa-Parlamentet og det danske formandskab har gjort et stort arbejde for at trække ambitionsniveauet op i slutfasen. Havde det alene stået til Rådet, var vi landet på et fuldstændigt uacceptabelt resultat”.

Et af de indsatsområder, som blev udvandet i løbet af forhandlingerne, er energirenovering af bygninger. Kommissionens oprindelige forslag lød bl.a. på et krav om, at 3% af den offentlige bygningsmasse skulle renoveres om året. Det er i løbet af forhandlingerne blevet reduceret til kun at omfatte statens ejendomme – svarende til kun til ca. 1% af bygningerne i Europa. Tallet ville have været på ca. 12%, hvis også lokalt og regionalt ejede bygninger var omfattet af kravet, som oprindeligt foreslået af Kommissionen.
 

Yderligere kommentarer:

Hanne Jersild, mobil 3116 2851.
 

Belgien Elpærer Energi Klima
Energy-saving bulb replacing the old one, Brussels, Belgium.
© Bruno Arnold / WWF Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus