Ulven tilbage i Danmark - WWF begejstret | WWF Denmark

Ulven tilbage i Danmark - WWF begejstretNyhed lagt på den 09 marts 2017   |  
Gråulv.
© Steffan Wistrand/WWF
Efter knapt 200 års fravær er ulven tilbage i Danmark. WWF Verdensnaturfonden er begejstret over ulvens genindvandring i Danmark.

Den første, bekræftede ulv blev fundet død i Nationalpark Thy i Nordjylland i november 2012. Siden er der observeret ulve og indsamlet DNA-spor i store dele af Jylland, og forskere fra Københavns Universitet, Center for Makroøkologi, Evolution og Klima (CMEC), har netop rapporteret om spor af ulv på Fyn.

- WWF´s holdning til ulvens genindvandring i Danmark er, at ulven er en naturlig bestanddel af dansk og europæisk natur, og der er rigeligt af føde til ulvene i Danmark i form af råvildt og kronvildt. Ulvens genindvandring i Danmark skal ses i lyset af, at ulven er vendt tilbage til de områder, hvorfra den blev udryddet. Derudover er ulven beskyttet i henhold til EU’s habitatdirektiv. Danmark er dermed forpligtet til at værne om ulvens eksistens og undgå jagt samt forstyrrelser i dens yngle- og rasteområder, siger WWF Verdensnaturfondens chef for Dansk Natur, Susanne Amsinck.

- I stedet for at frygte dem, bør vi være glade og stolte over, at vores danske natur er blevet beriget med et af Europas allerstørste rovdyr. Spørgsmålet er, om vi i Danmark formår at overvinde vores frygt og gøre op med de mange myter og fordomme, der eksisterer om ulven, og i stedet rette fokus på fakta og skabe plads i den danske natur til ulven, forklarer Susanne Amsinck.

- Det handler i høj grad om, at vi i Danmark formår at udvise lederskab og påtage os reelt ansvar for at værne og beskytte et Europas allerstørste og prægtigste rovdyr. WWF kæmper for en verden, hvor mennesker lever i sameksistens med naturen. Det gælder også i forhold til klodens store rovdyr – globalt såvel som nationalt, understreger Susanne Amsinck.

Fakta om ulven
Den danske ulvebestand betragtes som en del af den nordeuropæiske ulvebestand. Ulven gen­indvandrede til Tyskland fra Polen i 1990'erne. Siden har ulvene bredt sig i primært nordvestlig retning.

Ulven er Europas næststørste landlevende rovdyr, kun overgået af den brune bjørn. Flere af de store rovdyr (eks. ulv, brun bjørn og los) er i fremgang i Europa, hvilket primært skyldes fredning af dyrene i hele EU.

Ulve er overvejende kødædere og lever primært af råvildt og kronvildt. Undersøgelserne fra Tyskland viser, at ulve endvidere æder vildsvin, harer, kaniner, fugle, fisk og småpattedyr som rotter, mus, mosegrise. Ulve jager oftest helt unge, ældre, syge eller svagelige rådyr og krondyr, og de medvirker således til at tynde ud i vildtbestandene, så kun de stærkeste dyr overlever. Ulve er sky af natur, og de lever helst i uforstyrrede områder, hvor der er rigeligt med vildt som eksempelvis rådyr og krondyr.

Ulve kan finde på at dræbe husdyr såsom får, lam, geder eller kalve. Tyske undersøgelser viser dog, at husdyr udgør en meget lille andel af ulvens fødevalg (i alt 0,6 procent). Der er yderst få dokumenterede eksempler på, at ulve har angrebet større husdyr som heste, køer og æsler.

Den danske stat yder kompensation for skader forvoldt af ulv på husdyr. Derudover yder staten tilskud til at opgradere eksisterende hegn, så fåre- og gedehold eksempelvis sikres mod eventuelle ulveangreb.
 
 
Gråulv.
© Steffan Wistrand/WWF Forstør
Gråulv.
© Klein & Hubert/WWF Forstør
Gråulv.
© Sergey Gorshkov Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus