Ny WWF-rapport: Øget sejlads i Grønland er en trussel mod hvaler | WWF Denmark

Ny WWF-rapport: Øget sejlads i Grønland er en trussel mod hvalerNyhed lagt på den 30 august 2017   |  
Hvidhvaler søger luft i et ishul
© naturepl.com / Sue Flood / WWF
Panik, stress, høreskader og kommunikationsproblemer. Det risikerer hvaler og sæler i Grønland at opleve som følge af tættere skibstrafik. 
 
WWF Verdensnaturfonden har kigget nærmere på, hvad den øgede skibstrafik i Grønland betyder for havpattedyrene. En del af øgningen er det canadiske Baffinland-mineprojekt, hvis skibe lige nu sejler i pendulfart gennem grønlandske farvande.
 
Siden 2014 har selskabet Baffinland Iron Mines Corporation brudt jernmalm i en af verdens nordligste miner i den canadiske provins Nunavut. Hver dag fragter selskabet i gennemsnit op mod 46.000 tons jernmalm gennem Baffinbugten og Davis-Strædet ud for den grønlandske vestkyst og videre til Europa.
 
Mere skibstrafik er lig med mere støj, og mere støj er en trussel mod dyrelivet i de arktiske have. I Arktis er havpattedyr nemlig afhængige af lyd, når de skal finde føde, orientere sig og kommunikere under vand. 

WWF har bedt eksperter vurdere, hvad støjen fra skibe vil betyde for seks af de dyrearter, der lever ved sejlruten: narhval, hvidhval, grønlandshval, ringsæl, remmesæl og hvalros.

Baffinlands sejlrute går igennem kernehabitater for bl.a. narhval, hvidhval og grønlandshval og store hvalros-habitater.

Indtil videre sejler mineselskabet hvert år fra midt-juli til midt-oktober, men Baffinland ønsker at udvide sejladsen til også at foregå i vintermånederne. Selskabet har dog foreløbigt fået afslag på en 10 måneders sejlsæson. 
 
Støj kan føre til høreskader og kronisk stress
 
Ifølge eksperterne påvirker støj alle havpattedyr på forskellige måder. Ændringer i dyrenes adfærd er i værste fald panik og flugt. Bliver de udsat for støj gennem længere tid, kan det resultere i en kronisk stresstilstand. Høreskader kan opstå, hvis dyret udsættes for en intensiv støj. Selvom enkelte forekomster af skibe sandsynligvis ikke vil give høreskader, kan en betydelig stigning i det generelle støjniveau som følge af øget skibstrafik føre til midlertidige høreskader.
 
Henriette Schack, biolog med speciale i bioakustik og dyrefysiologi, har vurderet de potentielle konsekvenser for dyrelivet for WWF.

- Dyrene i Arktis er i forvejen presset af klimaforandringer og kemikalieforurening, der udsætter dem for en vis form for stress. Hvis man tilføjer endnu en stressfaktor i form af støj fra skibe, kan man forværre stressen, siger Henriette Schack og tilføjer:

- Selvom der mangler en del viden om, præcist hvordan dyrene vil blive påvirket af skibsstøjen, kan man langt fra udelukke, at der vil være en skadelig effekt. Forsigtighedsprincippet dikterer, at man tager de nødvendige forholdsregler og dermed gør, hvad man kan for ikke at udsætte dyrene for risiko, siger hun.
 
Verdensnaturfonden arbejder på at få reduceret skibsfartens påvirkning af dyrelivet og få sat det generelle problem med mere skibstrafik i Arktis højere på dagsordenen i Grønland.
 
WWF Verdensnaturfonden anbefaler:
  • At skibene forbydes at sejle i de mest sårbare områder
  • At skibene forbydes at sejle i de mest sårbare sæsoner.
  • At skibene sætter farten ned for at reducere støjen.                        
  • At miljøvurderingerne indeholder bedre beskrivelser af konsekvenserne af sejladsen til og fra et mineprojekt.
  • At skibene gør brug af WWF’s Mariner’s Guide (se til højre), der vejleder til de mest skånsomme sejlruter.
 
Arktis-seniorrådgiver hos WWF, Mette Frost påpeger, at konsekvenserne af skibsfart er dårligt afdækket, når man laver miljøvurderinger af råstofprojekter i Grønland – og det gælder også Baffinland-projektet.
 
- Grønland får intet ud af dette mineprojekt ud over forstyrrelser af naturen og risikoen for oliespild. Alligevel har projektet fået meget lidt opmærksomhed i Grønland, selvom der er tale om en storskala-mine med lang levetid og dermed mange års sejlads langs den grønlandske vestkyst. Der er en tendens til, at man ikke ser med samme alvor på konsekvensen af sejlads som på andre konsekvenser af et mineprojekt. Det er der akut behov for at få ændret på, siger Mette Frost.
 
Hun understreger, at Baffinland blot er ét råstofprojekt ud af mange i Arktis. Deres sejlads kommer oveni den aktivitet, der allerede er i området langs den grønlandske vestkyst. Derfor bør man se på de kumulative effekter af sejladsen og ikke alene dette projekt.
 
I september vil WWF holde borgermøder om projektet i fire grønlandske byer. 
Hvidhvaler søger luft i et ishul
© naturepl.com / Sue Flood / WWF Forstør
WWF's Mariner's Guide
© WWF-Denmark Forstør
Narhval
© Paul Nicklen/National Geographic Stock / WWF-Canada Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus