Ti Vilde Ambassadører | WWF Denmark

Ti Vilde AmbassadørerNyhed lagt på den 25 september 2017   |  
Marsvinet - valgt som en af ti Vilde Ambassadører.
© Florian Graner/WWF
Seks uger lang afstemning slut: Her er Danmarks ti Vilde Ambassadører

Marsvin, ål, odder, gråsæl, vandrefalk, isfugl, hvid stork, hedepletvinge, ulv og stor hornugle.
 
Disse ti arter har danskerne nu valgt som Danmarks Vilde Ambassadører.
 
Gennem seks uger har danskerne engageret deltaget i afstemningen, om hvilke dyr og planter, der blandt 30 nominerede skal være Danmarks Vilde Ambassadører. Der er valgt to arter for hver af fem naturtyper.
 
For hav er valgt marsvin og ål.
For kyst er valgt gråsæl og vandrefalk.
For søer og åer er valgt odder og isfugl.
For det åbne land er valgt hvid stork og hedepletvinge.
For skov er valgt ulv og hornugle.
 
De i alt ti valgte, vilde ambassadører er alle arter, der kræver særlig beskyttelse. De er samtidig nøglearter i hver deres danske naturtype.
 
Vilde på hver sin måde
De ti Vilde Ambassadører er vilde på hver sin måde.

Marsvinet er en af verdens mindste hvalarter. I danske farvande har marsvinet få naturlige fjender. Alligevel lider mange nysgerrige marsvin en pinefuld druknedød ved at blive viklet ind i garn fra fiskeriet - eller efterladte fiskegarn, de såkaldte spøgelsesnet.

Ålens liv er gådefuldt. Den udklækker sine æg i Sagassohavet syd for Bermuda. Larverne føres med strømmen til Europas kyster. Herfra vandrer laverner op i vandløb og søer. 5-15 år efter udvikles de til blank-ål. Og så trækker ålen de 5.000 km tilbage mod Sargassohavet. 

Gråsælen er Danmarks største rovdyr og vejer mere end 300 kilo. Er primært fiskeæder, men spiser også både marsvineunger, men også den lidt mindre spættede sæl. Den er væsentligt større end den langt mere almindelige danske sælart - spættet sæl. Gråsælen var vidt udbredt i danmark for 100 år siden, men blev udryddet på grund af jagt. I dag er den genindvandret. 

Vandrefalken kan flyve over 7.000 km non-stop - og kan under et styrtdyk nå op på en fart af over 300 km i timen. Det gør den til verdens hurtigste dyr. Den forsvandt fra Danmark i 1970'erne som følge af jagt og miljøgifte. Den genindvandrede som ynglefugl i 2001, og der er de seneste år blevet registreret 15-20 ynglepar forskellige steder i Danmark.

Odderen er en nuttet jæger, som bevæger sig i pendulfart fra brinken og ud i vandet, hvor den dykker rundt i vandet og med næsten provokerende lethed fanger fisk.

Isfuglen - farvestrålende skønhed. Sidder det ene øjeblik helt stille på en gren ud over vandoverfladen. Øjeblikket efter bomber den sig selv ned og spider en af de små fisk, der svømmer forbi. 

Superkræsen sommerfugl
Den hvide stork har været tæt på at uddø som ynglefugl i Danmark. det skyldes, at landbruget gradvist er blevet intensiveret, så de vådområder, hvor storken foretrækker at finde sin føde, er skrumpet væsentligt ind.

Hedepletvinge - superkræsen sommerfugl: Vil kun lægge sine æg på planten djævelsbid.

Ulven - Danmarks største landlevende rovdyr: Genindvandret hertil for fem år siden - efter 200 års fravær.

Stor hornugle - en af verdens største uglearter, der lydløst tager sit bytte som pindsvin, rotter og endda måger.

Stor tak til alle Jer, der gennem de seneste seks uger har deltaget og engageret Jer i afstemningen. Jeres engagement er med til at øge danskernes bevidsthed og viden om Danmarks unikke dyre- og planteliv.
Marsvinet - valgt som en af ti Vilde Ambassadører.
© Florian Graner/WWF Forstør
Den gådefulde ål - nu valgt som en af Danmarks ti Vilde Ambassadører.
© Erling Svendsen/WWF Forstør
Gråsælen - Danmark største rovdyr. Nu også valgt som en af Danmarks Vilde Ambassadører.
© Geslin Laurent/WWF Forstør
Vandrefalken - kan flyve over 7.000 km. non-stop. Og nu en af Danmarks ti Vilde Ambassadører.
© Henrik Hougaard Larsen/WWF Forstør
Odderen er en nuttet jæger, der med næsten provokerende lethed fanger fisk.
© Global Warming Images/WWF Forstør
Isfuglen - farvestrålende skønhed. Sidder det ene øjeblik helt stille på en gren ud over vandoverfladen. Øjeblikket efter bomber den sig selv ned og spider en lille fisk.
© Klaus Peter Brodersen/WWF Forstør
Den hvide stork forsvandt næsten helt fra Danmark i takt med at de vådområder, hvor storken foretrækker at finde sin føde, skrumpede ind. Men nu er den heldigvis på vej tilbage.
© fritz Pölking/WWF Forstør
Hedepletvinge - superkræsen sommerfugl: Vil kun lægge sine æg på planten djævelsbid.
© Leif Bolding/WWF Forstør
Danmarks største landlevende rovdyr. genindvandret hertil for fem år siden - efter 200 års fravær.
© Kleiner & Hubert/WWF Forstør
Store hornugle - en af verdens største uglearter, der lydløsttager sit bytte som pindsvin, rotter og endda måger.
© Dawid Lawson/WWF-UK Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus