Silke- og rævehajer beskyttes | WWF Denmark

Silke- og rævehajer beskyttesNyhed lagt på den 05 oktober 2017   |  
Tre arter rævehajer er nu beskyttet via CITES-konventionen.
© Brian Skerry/National Geographic/Storck/WWF
Fire hajarter - tre rævehaj-arter og silkehajen - er netop blevet beskyttet under Konventionen om International Handel med Truede dyr og planter (CITES). En beskyttelse, som WWF hilser meget velkommen.

De fire hajarter opføres nu i bilag II til CITES-konventionen. Det indebærer, at al international handel med de fire hajarter nøje reguleres. Hajerne og produkter fra dem kan nu kun eksporteres, hvis fiskeri/eksport-nationen kan dokumentere at hajerne er lovligt opkøbt - og at det samlede fiskeri ikke truer arternes overlevelse.

De fire haj-arter er de seneste af i alt 20 hajer og rokker, som er beskyttet under CITES-konventionen siden 2003.

Dr. Andy Cornish, leder af WWF Internationals haj- & rokke-initiativ, understreger, at der nu skal udarbejdes såkaldte NDF'er over de fire beskyttede haj-arter. NDF'er (Non-detriment findings) vurderer videnskabeligt, om handel vil true en bestemt art. Andy Cornish noterer i den forbindelse, at mange lande er langt bagud med udarbejdelse af NDF'er.

- Vi forventer, at mange lande og regionale fiskeriforvaltningsorganer skal takle overfiskning gennem nye planer og tiltag for at muliggøre genopretning af bestandene. Jo hurtigere det sker, jo hurtigere er der udsigt til bæredygtigt fiskeri, siger Andy Cornish.

Silkehajen er truet af overfiskeri på grund af dens finner og kød. Der foreligger meget lidt information om dødeligheden. Silkehajen er klassificeret som 'næsten truet' på den internationale naturbeskyttelsesorganisations IUCN's såkaldte rød-liste over truede arter.

Rævehaj-arterne er også i fare på grund af efterspørgslen på deres finner og kød. Der foreligger også meget lidt information om rævehajernes dødelighed. Rævehajerne er klassificeret som 'sårbar' på IUCN's rød-liste over truede arter. 
 
Støt WWF's arbejde med havets dyr og natur. Bliv Havpartner nu.
Tre arter rævehajer er nu beskyttet via CITES-konventionen.
© Brian Skerry/National Geographic/Storck/WWF Forstør
Silkehajen har status som 'nær truet' - og er nu beskyttet via CITES-konventionen.
© WWF Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus