WWF: En skandale at tun-kvoter bliver fordoblet | WWF Denmark

WWF: En skandale at tun-kvoter bliver fordobletNyhed lagt på den 23 november 2017   |  
Southern bluefin tuna (Thunnus maccoyii) caught in a tuna pen, Port Lincoln, South Australia.
© © naturepl.com / David Fleetham / WWF
Den internationale tun-kommission ICCAT har netop valgt at forhøje tun-kvoterne dramatisk for blåfinnet tun. Kvoterne er nu de højeste i mange år, og det stærkt øgede fiskeri kan medføre, at bestanden af atlantisk blåfinnet tun i hele verden falder. Derfor er der også risiko for, at de blåfinnede tun vi har set i Danmark denne sommer forsvinder igen. Sådan lyder advarslen fra WWF, efter at ICCAT forhøjer kvoten for blåfinnede tun med 50 procent i forhold til i dag.

Bestanden af blåfinnede tun - et af havets mest ikoniske, men også mest truede dyr - er endelig ved at få det bedre, og tunen er endda begyndt at vise sig i danske farvande. Men det kan hurtigt få en ende nu, hvor den internationale tun-kommission forhøjer kvoten til 36.000 ton i 2020. Det er over dobbelt så stor en kvote som i 2015.

I 1990’erne var massivt overfiskeri med til at presse tunbestanden helt i bund, og den blåfinnede tun landede for få år siden på IUCN´s liste over verdens truede arter - og kom dermed i klasse med pandaen og gorillaen.

Siden er fiskeriet, efter massivt pres fra bl.a. WWF, blevet holdt i ave, og bestandene er langsomt begyndt at vokse. Nu har EU og andre fiskerinationer imidlertid besluttet at fiske tun i stort omfang igen. På et møde i Marokko har de accepteret ICCAT’s (Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet) forslag om at øge kvoten på blåfinnet tun i Østatlanten og Middelhavet med over 50 procent i forhold til i dag. Og det endda til trods for, at ICCATs videnskabelige komité anerkender, at tun-bestanden stadig ikke er genopbygget.

Forslaget får alle alarmklokker til at ringe hos WWF Verdensnaturfonden.

- Det har taget os mere end ti år at bringe bestanden af blåfinnet tun tilbage på fode, men bestanden er stadig meget sårbar.  Når man skruer så voldsomt op for fiskeritrykket allerede nu, risikerer vi simpelthen at skade bestandene voldsomt – endda kun på grund af ønsket om kortsigtet profit, siger generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden Bo Øksnebjerg.

Den blåfinnet tun er en af verdens mest værdifulde fisk især på grund af den høje efterspørgsel fra asiatiske sushi-restauranter.

WWF anbefaler, at man nøjes med en kvote på maksimalt 28.000 ton for netop at give bestanden mulighed for at vokse, indtil forskerne kan erklære den for fuldt genoprettet.

Den årelange indsats for at bringe bestanden i bedring, som WWF har deltaget ihærdigt i, er formodentlig en af årsagerne til, at vi på det seneste ser blåfinnede tun i danske farvande.

- Det er jo helt fantastisk, at den blåfinnede tun er vendt tilbage til Danmark efter 50 års fravær. Dengang fiskede vi dem ud af havet. For et par måneder siden var jeg selv i nærkontakt med dem oppe i Skagerrak for netop at blive klogere på, hvordan vi beskytter dem bedre. Med de absurd høje kvoter på tun, har vi muligvis set det sidste til denne ikoniske art i Danmark, pointerer Bo Øksnebjerg.

FAKTA
  • Blåfinnet tun er den største tunfiskeart og kan veje over 700 kilo og bliver over 3 meter lang.
  • Verdens største fiskeri efter den atlantiske blåfinnede tun foregår i Middelhavet.
  • WWF har i over 10 år arbejdet for at beskytte tunen bl.a. ved at bekæmpe overfiskeri.
  • Den blåfinnede tun har siden 2010 været klassificeret som en truet art af IUCN. Dog har de seneste års bevaringsindsatser forbedret tilstanden af den atlantiske bestand.
  • I Danmark blev der drevet kommerciel fangst på tun fra 1920’erne til 1960’erne. Herefter forsvandt tunen fra Danmark.
 
 
Southern bluefin tuna (Thunnus maccoyii) caught in a tuna pen, Port Lincoln, South Australia.
© © naturepl.com / David Fleetham / WWF Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus