Offentlige indkøbere dumper ministerens vejledning | WWF Denmark

Offentlige indkøbere dumper ministerens vejledningNyhed lagt på den 16 juni 2010   |  
FSC Cameroon Træ Skov Tømmer
FSC certified sawn wood at Pallisco logging compamy, East province, Cameroon. Most of this will go to Europe where there is increasing demand for FSC certified sawn timber.
© Brent Stirton / Getty Images / WWF-UK
For to uger siden lancerede miljøministeren en vejledning som skal få offentlige indkøbere til at købe mere lovligt og bæredygtigt træ. Men i en ny undersøgelse, dumper de offentlige indkøbere vejledningen – der skal mere til siger de.

Efter seks års ventetid lancerede miljøministeren en ny vejledning, som skal få offentlige indkøbere til at stoppe med at købe ulovligt og ubæredygtigt træ til alt fra gulve, møbler og døre til byggematerialer og havneanlæg. Vejledningen er blevet stærkt kritiseret af miljøorganisationerne WWF Verdensnaturfonden og Nepenthes, som mener en frivillig vejledning er alt for uambitiøs og ikke bliver anvendt i praksis.

I en ny undersøgelse, som CASA har lavet på vegne af WWF og Nepenthes, giver de offentlige indkøbere miljøorganisationerne ret, da de peger på manglende lovkrav som en af de vigtigste barrierer for, at kommunen køber mere certificeret træ.

Lasse Juul Olsen fra WWF udtaler: ”Rapporten understreger det, vi hele tiden har sagt. Hvis man ikke laver bindende regler, bliver miljøet konsekvent nedprioriteret i forhold til pris og kvalitet. Konsekvensen er, at der i dag bliver indkøbt store mængder illegalt træ for skatteborgernes penge.”

Rapporten bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt offentlige indkøbere af træprodukter fra 31 forskellige kommuner. Undersøgelse viser blandt andet, at over 40 procent af de adspurgte indkøbere aldrig havde hørt om den gamle vejledning. Omkring 80 procent siger, at man både kan og bør gøre mere for at få offentlige indkøbere til at købe mere certificeret træ. Når denne gruppe blev bedt om at vurdere, hvilke tiltag som mest effektivt vil få kommunerne til at købe mere certificeret træ, bliver en ny frivillig vejledning vurderet til at være det mindst effektive middel.

Jakob Ryding fra Nepenthes siger i den forbindelse: ”Ministerens nye frivillige vejledning er dømt til at fejle, præcis som den gamle gjorde. Det er jo åbenbart kun miljøministeren selv, som tror at hun kan rykke noget med en ny frivillig vejledning”

Danmark er et blandt seks lande i EU, som har indført en offentlig indkøbspolitik for træ. Men i modsætning til de andre lande, så er det i Danmark helt op til de offentlige indkøbere, om de vil følge politikken eller ej. Jakob Ryding kommenterer: ”Danmark er sakket gevaldigt bagud på dette område. Vi er ikke længere i front, men er i stedet blevet dem, som sænker standarden for offentlige indkøbspolitiker i EU.”

Fakta

CASA-rapporten:

Undersøgelsen evaluerer de offentlige indkøberes kendskab til ministerens gamle vejledning fra 2003, samt deres forventninger til effekten af en ny frivillig vejledning. Den er udarbejdet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt 53 offentlige indkøbere af træprodukter fra 31 forskellige kommuner.

Undersøgelsen viser at:

• Over 40 procent af de adspurgte indkøbere aldrig havde hørt om den gamle vejledning før.
• Omkring 80 procent mener, at man kan og bør gøre mere for at få kommunerne til at købe mere certificeret træ.
• Af disse mener omkring 70 procent, at manglende lovkrav på området er en af de vigtigste barrierer for at kommunerne køber mere certificeret træ.
• Samme gruppe vurderer, at en ny frivillig vejledning vil være det mindst effektive af 11 mulige tiltag, som skal øge indkøbet af certificeret træ i kommunerne.

Problemer med illegalt træ:

Ulovlig skovhugst er årsag til en betydelig del af den globale afskovning, som i perioden 1990 til 2005 var på omkring 13 millioner hektar skov årligt, hvilket svarer til næsten tre gange Danmarks areal pr år. Det anslås, at 16-19 procent af EU's import af tømmer består af illegalt tømmer.

Udover de miljømæssige konsekvenser har den illegale tømmerhugst store sociale og økonomiske konsekvenser. Især de fattigste befolkningsgrupper bliver ramt, idet de mister adgangen til skovens ressourcer. Det anslås, at de årlige direkte tab på grund af den illegale tømmerhugst (statens mistede skatteindtægter samt tab for industri og skovejere) beløber sig til omkring 70 milliarder kr. årligt.

Ifølge Miljøministeriet køber det offentlige årligt træ – herunder i form af papir og møbler mv. – for mere end to en kvart milliarder kroner.

For mere information:

Lasse Juul Olsen, programmedarbejder i WWF Verdensnaturfonden, 40 79 22 94
Jakob Ryding, næstformand for Nepenthes, 40 95 52 38
FSC Cameroon Træ Skov Tømmer
FSC certified sawn wood at Pallisco logging compamy, East province, Cameroon. Most of this will go to Europe where there is increasing demand for FSC certified sawn timber.
© Brent Stirton / Getty Images / WWF-UK Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus