Klimaet rykker højere op på danske pensionsselskabernes dagsorden | WWF Denmark

Klimaet rykker højere op på danske pensionsselskabernes dagsordenNyhed lagt på den 09 april 2018   |  
Vind Energi Vedvarende Energi Klima
Wind turbines funnel wind from the Columbia River Gorge, Washington-Oregon border, United States.
© National Geographic Stock/ Mark Thiessen / WWF
Klimaet fylder mere på flere af de danske pensionsselskabers dagsorden. Det viser en ny undersøgelse fra WWF Verdensnaturfonden, der har rangeret de 17 største pensionsselskaber ud fra deres klimaindsats.

Investeringer i pensionsselskaberne har tidligere været mere sorte end grønne, men nu melder markant flere selskaber sig på klimabanen. Det er en fremtrædende forskel fra for kun fem år siden, da WWF lavede sin første undersøgelse - dengang var klima ikke et klart fokuspunkt. Otte ud af 17 selskaber refererer nu direkte til Paris-aftalen i deres investeringspolitik.

”Det er tydeligt, at flere af pensionsselskaberne har øget fokus på klimaet skabt af en kombination af Paris-aftale, usikkerhed om de fossile brændslers fremtid, pres fra medlemmer og ngo’er som WWF. Siden undersøgelsen blev afsluttet, er der kommet flere nye klimarelaterede meldinger og initiativer fra flere af selskaberne. Det vidner i sig selv om, at opmærksomheden på klimaet er stigende”, siger Hanne Jersild, seniorrådgiver i WWF Verdensnaturfonden.

Siden 2013 har WWF sat pensionsselskabernes investeringer under lup. Selskabernes milliard-investeringer har nemlig stor betydning for vores og naturens fremtid. Pensionsselskaberne har et medansvar for at bekæmpe klimaforandringerne ved at flytte investeringer fra sorte og forurenende kul, olie og gas-investeringer til miljøvenlige og vedvarende energikilder.

Stor forskel på top og bund
På trods af den gode udvikling, er ikke alle pensionsselskaberne lige godt med, og der er stor forskel på top-og bundplaceringerne på ranglisten. Lavest ligger Top Danmark og AP Pension med kun 0 og 2 point. I toppen skiller PKA sig positivt ud med 9 ud af 12 mulige point.

Men der er fortsat mere at gøre for alle pensionsselskaberne:

”Det er godt at se, at flere pensionsselskaber er rykket op i det gode selskab, men der er stadig meget at tage fat på over hele linjen. Flere er godt på vej, men det er en kompleks opgave at finde frem til, hvordan klima systematisk indtænkes i det daglige investeringsarbejde", siger Hanne Jersild.

Klik her og download WWF's rapport "Klima - hot or not?" om danske pensionsselskabers fokus på klima.
Vind Energi Vedvarende Energi Klima
Wind turbines funnel wind from the Columbia River Gorge, Washington-Oregon border, United States.
© National Geographic Stock/ Mark Thiessen / WWF Forstør
Billede fra pensionsrapporten
© WWF pensionsrapport Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus