Insektdød: Europas insekter forsvinder | WWF Denmark

Insektdød: Europas insekter forsvinderNyhed lagt på den 07 juni 2018   |  
En seksplettet køllenatsværmer på en sommerdag i Danmark
© WWF Verdensnaturfonden / Thor Hjarsen
Insekterne forsvinder hastigt overalt i Europa. De mangler levesteder med vild natur og trues af klimaforandringer og sprøjtemidler fra landbruget. I Danmark har vi allerede mistet 53 bi-arter og 12 forskellige dagsommerfugle-arter på kun 50 år. 

Insekterne spiller en vigtig rolle i naturen både som naturlige nedbrydere og føde for utallige dyrearter. Men insekternes tilstedeværelse i naturen falder, og mængden af store flyvende insekter målt i biomasse er faldet med over 80 procent siden 1989, ifølge en tysk undersøgelse. Og det er en tendens, som måske også har spredt sig til Danmark, forklarer Thor Hjarsen, seniorbiolog i WWF:

”Noget tyder på, at de større insekter også forsvinder fra den danske natur. Vi oplever, at antallet af de fugle, der lever af de større, flyvende insekter er faldet markant. Det kan være et tegn på, at der ikke er nok føde til fuglene, og det er uden tvivl dårligt nyt for naturen”

Den ikoniske stork med sit røde næb og tynde, vakkelvorne ben er et eksempel på en fugl, der altid har fået stor opmærksomhed i Danmark. Men den optræder i dag meget sjældent i det danske landskab, og det er ikke et enkeltstående eksempel.
Også ellekrage, hærfugl, piroler og kirkeuglen er der mangel på i dansk natur – alle fugle med det tilfælles, at de lever af de større, flyvende insekter.

Årsagen til drastisk insektfald
Der er mange årsager til, at insekterne forsvinder fra Europa. Klimaforandringerne er en kendt synder, og er medskyldig i det markante insektfald overalt i verden.

Men også mangel på levesteder gør insekt-livet vanskeligt – eksempelvis urørte naturområder og grøftekanter med vilde blomster. Her vokser mange naturligt hjemmehørende planter som f.eks. tjørn og slåen, og de tiltrækker langt flere insekter-arter end planter, der ikke vokser oprindeligt i den danske natur. Uden disse naturområder er der meget få levesteder og fødemuligheder for insekterne.

De seneste års høje forbrug af pesticider i landbruget sætter desværre også sine spor, og gør landskabet fattigt på vilde blomster og derfor også insekter.
Mere vild natur og urørt skov er en del af løsningen, fortæller Thor Hjarsen, seniorbiolog i WWF:

”Det er det vigtigt, at skabe bedre forhold for insekterne eksempelvis ved at prioritere urørt skov og vild natur, så insekterne kan finde føde og levesteder.”
 
 
En seksplettet køllenatsværmer på en sommerdag i Danmark
© WWF Verdensnaturfonden / Thor Hjarsen Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus