Ungdommen har krav på en stemme i naturkrisen – det er deres fremtid | WWF Denmark

Ungdommen har krav på en stemme i naturkrisen – det er deres fremtidNyhed lagt på den 12 december 2019   |  
Mekong Regnskov
Aerial river Cambodia (Kampuchea)
© Adam Oswell / WWF Greater Mekong
Danske unge skal have et sted at ytre sine bekymringer om naturens forfald og de afledte konsekvenser, det har på deres fremtid. Derfor samler WWF Verdensnaturfonden nu næste generation af naturforkæmpere til konference om naturkrisen på Christiansborg. Konferencen er den første af sin slags og munder ud i konkrete mål til miljøministeren frem mod afgørende internationalt topmøde.

En million dyre- og plantearter er truet af udryddelse og de økosystemer, som vi mennesker er så afhængige af for at få mad, rent drikkevand og medicin, bliver hele tiden mere ødelagte. Verden står ganske enkelt i en menneskeskabt natur- og biodiversitetskrise, som især vil gå ud over planetens yngre generationer.

Der er brug for handling nu.

For i oktober 2020 ved CBD COP15 i Kina, der er FN’s topmøde for biodiversitet, skal der udarbejdes nye globale mål for at redde klodens natur og biodiversitet.

Og de mål skal de yngre generationer have indflydelse på, for det gælder deres fremtid.

Derfor afholder WWF Verdensnaturfonden allerede den 9. januar 2020 sammen med en masse naturengagerede danske unge den første Ungdommens konference om naturkrisen nogensinde.

”Vi skal sikre, at unge har en stemme i udviklingen af de nye globale naturmål – det er jo deres fremtid på kloden, det handler om. Både herhjemme og globalt fortjener de en platform, hvor de kan ytre sig om deres bekymringer for naturen og fremtiden, og hvor de har mulighed for at komme med løsninger og tage ansvar,” siger generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden, Bo Øksnebjerg.

I løbet af konferencen udvikler de unge konkrete mål og løsninger på biodiversitetskrisen med udgangspunkt i den fremtid, de drømmer om. Arbejdet præsenteres for miljøminister Lea Wermelin som indspark frem mod topmødet i Kunming i Kina, der af forskere, eksperter og NGO’er verden over kaldes altafgørende.

”De konkrete mål og handlinger er enormt vigtige, hvis vi skal have naturen og biodiversiteten tilbage på sporet. Så det helt rigtigt set af de unge, at konferencen skal udmønte sig i konkrete tiltag, som kan rykke noget. Det kan jo være, at de kommer med løsningsforslag som giver den danske delegation, der skal til Kina, nogle idéer og på den måde kan deres arbejde altså være med til at gøre en forskel for kloden og for deres egen fremtid,” afslutter generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden, Bo Øksnebjerg.

Det anslås i dag, at verden allerede har mistet 50 procent af sine koraller på lavt vand de sidste 30 år, som ellers sikrer mad og indkomst fra fiskeri til op mod en milliard mennesker. Og i Amazonas er en femtedel af skovene gået tabt som følge afskovning det seneste halve århundrede, hvilket har betydet tab af levesteder for dyr og planter, og medfører mangel på rent drikkevand for millioner af mennesker. De nedslående fakta bliver blandt andet beskrevet i WWF’s internationale Living Planet Report.

Ungdommens konference om naturkrisen løber af stablen den 9. januar 2020 i den ikoniske Fællessal på Christiansborg. På dagen vil i alt 80 danske unge med engagement i natur- og biodiversitetskrisen deltage.

Deltagerne ved konferencen udgør et bredt udsnit af danske unge i alderen 16-26 år fra hele landet, hvoraf en del af deltagerne vil være delegerede fra forskellige organisationer og uddannelser.

Hvis du brænder for at gøre en forskel for naturen i Danmark og ude i verden, og hvis du er mellem 16 og 26 år, så kan du også være med.

Ansøg om deltagelse i konferencen her: http://bidrag.wwf.dk/biodiversitetskonferenc
Mekong Regnskov
Aerial river Cambodia (Kampuchea)
© Adam Oswell / WWF Greater Mekong Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus