Bjerggorillaer fundet i Virunga nationalpark i god behold | WWF Denmark

Bjerggorillaer fundet i Virunga nationalpark i god beholdNyhed lagt på den 20 september 2012   |  
Østafrika Gorilla Regnskov Skov
Gorilla gorilla beringei Mountain gorilla Silver back male Virunga National Park, Democratic Republic of Congo
© Martin Harvey / WWF

I august måned lykkedes det at lokalisere fire af de syv bjerggorillafamilier, som lever i Virunga Nationalpark i Den Demokratiske Republik Congo. Før det havde kampe mellem M23-oprører og militæret i området gjort det umuligt at holde styr på gorillaernes færden i en periode på over 3 måneder. Bjerggorillaen er kritisk truet.

Tyve rangers og femten lokale, fordelt på 8 hold, gennemgik skoven. Det lykkedes dem at finde Humba-, Rugendo- og Munyaga-familien, ligesom det lykkedes at finde dele af Kabrizi-familien. Kabirizi-familien lader til at havde delt sig i to, men alle familierne virkede som om, at de var i godt behold. Dog skal familierne optælles og vurderes mere detaljeret, før man kan være sikker på dette.

Innocent Mburanumwe, parkopsynsmand, fortæller: ”Det var virkelig fantastisk at se gorillaerne igen efter så lang tid og så mange kampe . Gorillaerne kredsede om os og adskillige af dem rakte ud for at røre og lugte os. De havde ikke set os i meget lang tid og virkede rolige og nysgerrige.”

De 8 hold vil fortsætte med at lede efter de andre gorillafamilier, så længe området er stabilt. Hver enkel gorilla vil blive identificeret og dens helbred vurderet, hvorefter medarbejderne vil gennemgå parken og fjerne fælder fra krybskytter. Under konflikten har de lokale, som var med til at spore gorillaerne, været med til at fortælle medarbejderne om gorillaernes situation.

Det er ikke første gang, at Virunga National Park har været indblandet i væbnede konflikter. I 2007 og 2008 overtog oprørere parkens hovedkvarter og dræbte ni bjerggorillaer . Parken rapporterer, at mere end 130 af dens rangers er blevet dræbt i de seneste 15 år. Trods dette afslører en optælling, at det totale antal af bjerggorillaer, som lever i DR Congo, Uganda og Rwanda, er steget med 26 procent siden 2003.
Under omstændighederne tyder det på, at gorillaerne klarer sig bemærkelsesværdigt godt.
 

Fakta:

Bjerggorillaen er kritisk truet, og man anslår, at der kun er omkring 790 gorillaer tilbage i verden. Af disse lever cirka 200 i Virunga Nationalpark.
Virunga Nationalpark er Afrikas ældste nationalpark. Den blev grundlagt i 1925 under navnet ”Albert Nationalpark” og siden 1979 har den været på UNESCOs Verdensarvsliste. Den dækker et område på 7.800 km2 i den østlige del af DR Congo. Udover bjerggorillaerne er den også hjem til blandt andet lavlandsgorillaer, chimpanser, okapier, skovelefanter og bøfler. Den ledes af de congolesiske nationalparkmyndigheder, Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN). Der er omkring 270 medarbejdere i parken.
Området, hvor parken ligger, er dybt påvirket af borgerkrig og general politisk ustabilitet. Udover dette trues dyrelivet i området af fældning af træer til trækul, idet dette ødelægger deres leveområder, krybskytteri og ulovlig handel med dyr.
Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) og dets medarbejdere arbejder i hele landet med at beskytte nationalparkerne og dyrelivet mod krybskytterne, oprører, ulovlig minedrift og de den omfattende ulovlige trækulsproduktion.
WWF Verdensnaturfonden har fulgt situationen i Virunga Nationalpark nært i en længere periode. Siden sidste år har Virunga Nationalpark været i søgelyset, fordi det britiske olieselskab, SOCO, og det franske olieselskab, Total S.A, ønsker at bore efter olie i området. Undersøgelser fra andre steder viser, at olieboringer vil have negative konsekvenser for dyrelivet i parken og ikke mindst for de 20.000 mænd og kvinder, som lever at fiskeri i Virunga. Den congolesiske regering er på det seneste begyndt at tale om at fjerne parkens officielle status som ’beskyttet’. WWF arbejder sammen med en række andre organisationer for at stoppe olieboringerne og få regeringen til at trække sin udtalelse om at nedgradere parkens status tilbage.
 

Østafrika Gorilla Regnskov Skov
Gorilla gorilla beringei Mountain gorilla Silver back male Virunga National Park, Democratic Republic of Congo
© Martin Harvey / WWF Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus