Beskyttelse af havnaturen i indre danske farvande | WWF Denmark

Beskyttelse af havnaturen i indre danske farvandeNyhed lagt på den 25 juni 2005   |  
Fotokonkurrence
Danmark
© Søren Lassen

Forord

Af Thomas Kirk Sørensen
Der er ikke nogen tvivl om, at danskere er glade for naturen. Når tiden er til det strømmer vi ud i skoven for at gå en tur, kigge på fugle, jage, fiske, samle bær og svampe eller simpelt hen for at få noget frisk luft. Vi nyder at blive overrumplet af farverne, duftene og den mangfoldighed af dyr og planter, som findes derude. Vi finder ganske enkelt stor ro ved forsikringen om, at det overhovedet eksisterer. Mange af os går hellere en tur langs stranden end i kirken, hvis der skal spekuleres over tilværelsen.

Anderledes svært er det naturligvis at gå en rask søndagstur på bunden af havet. Den blanke havoverflade vogter over de hemmeligheder, der gemmer sig under den, og vi får kun små glimt af vore unikke haves rigdom i form af de dyr, som vi fanger og det, som skylles op på vore kyster. I betragtning af, at størstedelen af Danmarks landområder idag er kulturlandskaber, er havets dyr og planter samt deres levesteder måske noget af det sidste oprindelige natur, vi har tilbage. Der er ingen tvivl om, at kunne vi betragte naturen i havet på samme måde som på landjorden, så ville vi både vide og værne mere om den i langt højere grad end vi gør i dag. For den biologiske mangfoldighed i vores danske havområder ville dette falde på et meget tørt sted.

Den danske havnatur presses konstant af en række ydre påvirkninger, og først for nylig er der på europæisk plan taget omfangsrige initiativer til at beskytte marine dyr og planter samt deres levesteder.
Havet indeholder en lang række ressourcer, som er til gavn for samfundet, og som udgør eksistensgrundlaget for mange mennesker i Danmark. Dette er altid et meget vigtigt aspekt at inddrage i forvaltningen af havnaturen, men disse ressourcer må ikke tappes på bekostning af havets mange dyr og planter eller de levesteder, som udgør deres livsgrundlag. Hvor der handles, der spildes- har det længe heddet. Tiden er nu inde til, at vi opprioriterer naturen i havet og udnytter havets ressourcer på bæredygtig maner så vi fremover handler uden at spilde det hele.

Kommentarer

blog comments powered by Disqus