IEA: Invester i vedvarende energi og energieffektivitet! | WWF Denmark

IEA: Invester i vedvarende energi og energieffektivitet!Nyhed lagt på den 13 november 2012   |  
Smoking smokestacks
© theenergycollective.com
I går midt på dagen offentliggjorde Det Internationale Energiagentur rapporten ”World Energy Outlook 2012”. 

Rapporten hæfter sig igen i år ved, at verden ikke gør nok for at bringe energisystemet ind på en bæredygtig vej. Det er stadig muligt at holde de globale temperaturstigninger under to grader frem mod 2050, men det kræver, at verdens regeringer tager udfordringen langt mere alvorligt!

Igen i år lyder IEA’s advarsel, at for hvert år der går uden tilstrækkeligt store investeringer i vedvarende energi og energieffektivitet, bliver det både sværere og dyrere at holde ødelæggende klimaforandringer fra døren. Men et lige så klart budskab er, at det fortsat er muligt, hvis der vel at mærke handles nu – og det budskab bør verdens ledere og virksomheder lytte til”, siger Hanne Jersild, seniorrådgiver i WWF Verdensnaturfonden.

World Energy Outlook 2012 fremhæver den hastigt stigende olie- og gasproduktion i USA, som en udvikling, der vil ændre det globale energimarked. Men understreger samtidig, at eksemplet viser, at intet land er en ø. Mens USA’s billige naturgas betyder omlægning fra kul til gas i USA og dermed lavere CO2-udslip, har det samtidig betydet øget kuleksport til Europa. IEA konkluderer desuden, at to tredjedele af de fossile reserver bør forblive i undergrunden, hvis klimaforandringerne skal holdes i ave.

WWF deler fuldstændig opfattelsen af, at det er helt vitalt at undgå, at vi bliver låst fast i nye massive investeringer i fossil energi. I WWF’s optik indbefatter det, at investeringerne i vedvarende energi ikke må reduceres af den nye skifergasbølge, som er opstået i kølvandet på skifergaseventyret i USA. Det vil være hasarderet ud fra såvel et klima- som miljømæssigt synspunkt.”

IEA slår i årets rapport et særligt slag for at styrke energieffektivitetsindsatsen. Agenturet vurderer således at der stadig resterer 4/5 af potentialet for energieffektiviseringer i byggesektoren – og mere end halvdelen af potentialet i industrien.

Vi kan ikke være mere enige i IEAs konstatering af, at verden slet ikke gør nok for at spare på energien, og at der er et kæmpe økonomisk potentiale i at styrke investeringerne i energieffektive løsninger. Vedvarende energi og energieffektive teknologier er begge helt centrale elementer i den grønne omstilling - det er der efterhånden en stærk forståelse for i Danmark, men i resten af verden er der endnu et stykke vej. Derfor er det vigtigt, at årets rapport sætter fokus på netop mulighederne i en øget energieffektivitetsindsats”, siger Hanne Jersild.

Kommentarer

blog comments powered by Disqus