Klimaforandringer truer torsken | WWF Denmark

Klimaforandringer truer torskenNyhed lagt på den 14 november 2012   |  
Female Atlantic cod (Gadus morhua) before spawning
© Wild Wonders of Europe /Magnus Lundgren / WWF
Ny forskning fra DTU Aqua dokumenterer, hvordan et varmere klima forandrer Danmarks natur. Klimaforandringerne betyder blandt andet, at den populære danske spisefisk torsken i stigende grad forsvinder fra de danske farvande.
 
Når havvandet i Østersøen bliver stadig mere fersk på grund af øget nedbør, og ilten samtidig forsvinder, går det ud over torsken. Resultatet er, at torsken får sværere ved at befrugte sine æg, men det har også følgevirkninger for økosystemet og fødekæden i Østersøen.

Det viser, hvor store konsekvenser klimaforandringer har, og det kan få betydelige konsekvenser både biologisk og ikke mindst økonomisk. Vi ved ikke, hvordan det vil påvirke det samlede økosystem, når nogle arter og fiskebestande flytter, men når torsken i stigende grad forsvinder, åbner det for flere invasive arter og torskens byttedyr, for eksempel brisling og sild, vil øges markant,” forklarer Christoph Mathiesen, der er programleder for hav og fiskeri i WWF Verdensnaturfonden.

Forskningsprojektet fra DTU Aqua er blevet offentliggjort i tidsskriftet Environmental Research.

Læs artiklen ”Når fiskene flytter til Grønland”, der blev bragt i Levende Naturs martsnummer i år.

I takt med at havtemperaturerne stiger, bliver flere nordlige områder nemlig mulige levesteder for fisk og andre havdyr, der ellers normalt kun findes under varmere himmelstrøg – og det påvirker de skrøbelige arktiske økosystemer.
Female Atlantic cod (Gadus morhua) before spawning
© Wild Wonders of Europe /Magnus Lundgren / WWF Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus