Madens globale fodaftryk | WWF Denmark

Madens globale fodaftrykNyhed lagt på den 01 juni 2006   |  
”Madens globale fodaftryk - En analyse af det globale fodaftryk fra Danmarks produktion og forbrug af mad – med fokus på soja og palmeolie”, af Signe Didde Frese, Søren Ring Ibsen, John Kornerup Bang og Jacob Andersen, WWF Verdensnaturfonden, 2006

Rapporten sætter fokus på madens globale fodaftryk. Hvor meget af klodens overflade går der til at producere den mad, vi spiser? Rapporten viser, at verdens fødevarefodaftryk har været stigende de sidste 40 år. Fødevareproduktionen optager i dag 40 procent af Jordens produktive områder.

Samtidig kan det konstateres, at fødevarefodaftrykket er meget ulige fordelt mellem verdens lande. Forbrug af kød udgør omkring 90 procent af vores samlede fødevarefodaftryk, og danskerne spiser næsten tre gange så meget kød som den gennemsnitlige verdensborger. Omkring en fjerdedel af den mad vi forbruger, er importeret udefra og importen har været stigende i de senere år. Derved sætter vores madforbrug fodaftryk over hele kloden.

Soja og palmeolie er eksempler på råvarer, som i stigende grad importeres og indgår i produktionen af fødevarer. Palmeolie kommer fra oliepalmeplantager i Sydøstasien, som ofte etableres på bekostning af værdifulde regnskovsområder. Danmarks forbrug af palmeolie sætter et samlet fodaftryk, som mindst er på størrelse med arealet af Lolland og Falster.

WWF Verdensnaturfonden anbefaler på baggrund af rapporten, at den danske regering arbejder for, at verdens handelspolitiske rammer reformeres, ligesom der er behov for en strategi for reducering af Danmarks fødevarefodaftryk. Den danske regering bør desuden støtte bæredygtig produktion af fødevarer i u-lande.

Kommentarer

blog comments powered by Disqus