Bevar Center for Grøn Transport | WWF Denmark

Bevar Center for Grøn TransportNyhed lagt på den 11 januar 2013   |  
© WWF/Cathy Bjork
© © WWF/Cathy Bjork
10. januar 2013

Til transportminister Henrik Dam Kristensen

Bevar og styrk Center for Grøn Transport

I undertegnede organisationer er vi meget optaget af, at klima og miljø får en vigtigere plads i transportplanlægningen både af hensyn til globale og nationale klimamål og af hensyn til lokal forurening, bymiljø mv.

Vi er bekymrede for, at Center for Grøn Transport (CfGT) i Trafikstyrelsen står til at lukke i juni, medmindre der findes nye penge til videreførelse. Medarbejdere er allerede begyndt at forlade centret pga. den usikre fremtid.

Vi går ud fra, at centret (eller noget tilsvarende) skal spille en vigtig rolle fremover, når transportsektoren skal til at bidrage til reduktion af klimagasudslippet, som led i regeringens kommende klimaplan og –lov – og at der også afsættes midler ifm. disse.

Men det vil være en meget uhensigtsmæssig stop-go politik, hvis centret først afvikles og mister sine erfarne medarbejdere og bagefter skal genopbygges.

Centret administrerer støtteordningen for grøn transport. Uanset om denne videreføres eller ej, vil der være en lang række projekter, som fortsætter udover juni 2013, og som skal følges.

CfGT administrerer også ”hvor-langt-på-literen?” (hjemmeside med liste over samtlige bilmærker) samt certificeringsordningen for grøn transport – rettet mod kommuner og vognmænd – og en række andre ordninger såsom krav til dæk om at medvirke til brændstofbesparelse. Og centret bidrager til transportdelen af regeringens kommende klimaplan og –lov samt bistår Energistyrelsen teknisk ift. EU-forhandlinger, f.eks. om CO2-krav til køretøjer.

Endelig har centret ansvar for at fremme grønnere transportmidler som led i den offentlige indkøbspolitik.

Vi skal derfor opfordre regeringen og Folketinget til snarest at afklare centrets videreførelse – samt i det hele taget styrke klima- og miljøaspektet i transportpolitikken.

Vi har oplevet ved flere lejligheder, at klima- og miljøaspektet ikke har spillet nogen større rolle, når du som transportminister har meldt mere generelle visioner og strategier ud. Det gjaldt f.eks. dine taler på ministeriets egen statuskonference i Horsens d. 26.11.2012 samt på Region Hovedstadens konference om infrastruktur og nye veje til vækst d. 28.11.2012. (Se f.eks. omtale i Mandag Morgen d. 3.12.).

Vi finder, at centret bør forankres højere oppe i ministeriet – i dag indgår det som en del af Center for Biler under Trafikstyrelsen.
Centret bør ligge inden for Transportministeriets rammer, så klimahensyn er noget der varetages indefra og integreret i Transportministeriet.

Vi vil gerne anmode om et møde med dig for at drøfte en styrkelse af klima- og miljøhensyn i transportpolitikken.

Venlig hilsen
på organisationernes vegne

Christian Ege, Det Økologiske Råd
Janne Wichard Henriksen, Danmarks Naturfredningsforening
Jan Søndergaard, Greenpeace
Hanne Jersild, WWF Verdensnaturfonden

Et lignende brev er sendt til transportordførerne
© WWF/Cathy Bjork
© © WWF/Cathy Bjork Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus