WWF fejrer isbjørnens år | WWF Denmark

WWF fejrer isbjørnens årNyhed lagt på den 15 januar 2013   |  
Isbjørn Dyr Klima Arktis
Polar bear (Ursus maritimus) walking on ice, trying to reach next ice flow. Spitsbergen, Svalbard, Norway.
© Steve Morelle / WWF
WWF udråber i kraft af sin position som en af verdens førende natur- og miljøorganisationer 2013 til ’Isbjørnens år’.

- 2013 er et afgørende år for isbjørne, siger Gitte Seeberg, generalsekretær for WWF Verdensnaturfonden.
- Og mens isbjørnen og dens arktiske hjemstavn går en udfordrende fremtid i møde, skal vi huske at anerkende og fejre de resultater, vi har opnået, siger hun videre.

Året i år markerer således 40-året for aftalen om isbjørnens bevarelse fra 1973, hvor det internationale samfund gik sammen for at beskytte isbjørnen og dens levesteder. Den aftale har sammen med indsatsen fra de fem lande, hvor isbjørne lever, nemlig Canada, Norge, Rusland, USA og Grønland/Danmark, været med til at sikre, at isbjørnen i dag stadig findes i relativt stort antal og i store dele af Arktis.

På samme tid står isbjørnen på tærsklen til en usikker fremtid. Temperaturerne i Arktis stiger hurtigt og de kommende år vil formentlig byde på en dramatisk reduktion af udbredelsen af den havis, som isbjørnen er afhængig af.

Det er derfor tid til, at de fem lande, hvor isbjørnen bor, forbereder sig til de udfordringer, vi nu står overfor, fastslår Gitte Seeberg:

- De fem lande har i 2013 muligheden for at gentage succesen fra de forgangne 40 år. Ved at kæmpe for beskyttelse af isbjørnens levesteder, tage klimaforandringerne seriøst, regulere fangsten og finansiere isbjørneforskning kan de sikre, at isbjørnebestanden forbliver sund i de næste 40 år – og tiden derefter, siger Gitte Seeberg.

I løbet af i år vil WWF støtte forskningsprojekter om isbjørne i Arktis og opfordre til håndfaste bevaringsforpligtelser, når de fem isbjørnelande mødes til et afgørende møde i efteråret.

WWF arbejder for at beskytte levesteder, der er essentielle for isbjørnen, hvilket inkluderer vigtige transportkorridorer og yngleområder. WWF arbejder samtidig for at begrænse eller fjerne udefrakommende stressfaktorer fra industriudvikling, olie- og gasudvinding og skibsfart, der forstyrrer isbjørnen.
WWF støtter endelig lokal involvering i bevarelsen af isbjørnen og følger de relevante myndigheders kvotefastsættelser på isbjørnen.


Isbjørn Dyr Klima Arktis
Polar bear (Ursus maritimus) walking on ice, trying to reach next ice flow. Spitsbergen, Svalbard, Norway.
© Steve Morelle / WWF Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus