Følg afsmeltningen af indlandsisen | WWF Denmark

Følg afsmeltningen af indlandsisenNyhed lagt på den 06 februar 2013   |  
Den grønlandske indlandsis
© Foto: WWF Verdensnaturfonden
Det amerikanske nationale sne- og iscenter, NSIDC, har netop lanceret et website, hvor man kan følge afsmeltningen af den grønlandske indlandsis.

Her vil man dagligt – med en dags forsinkelse – kunne se, hvor satellitten har registreret, at Indlandsisen smelter.

- Det er et nyttigt redskab, som på en overskuelig måde giver os et indblik i, hvor hurtigt Indlandsisen smelter. Det er selvfølgelig meget brugbart for forskere, men kan også give helt almindelige mennesker syn for sagen – og få dem til at tage klimaforandringerne endnu mere seriøst, siger WWF Verdensnaturfondens generalsekretær Gitte Seeberg.

Siden er inspireret af den ekstreme afsmeltning af Indlandsisen som fandt sted i sommeren 2012.

Siden vil samtidig levere videnskabelige analyser af Indlandsisens afsmeltning.

Intens afsmeltning på Grønland – en oversigt over 2012
Overfladeafsmeltningen af Indlandsisen på Grønland oversteg i 2012 langt alle tidligere målinger.

Der blev registreret 120 dage, hvor overfladen på de lavere dele af indlandsisen langs Grønlands sydvestkyst smeltede. I de nordligste dele af Indlandsisen og langs den sydøstlige kyst blev der registreret over 100 dage, hvor overfladeisen smeltede.

Overordnet set var afsmeltningen den mest omfangsrige, siden man begyndte målingerne i 1979.

Afsmeltningen varede tilmed hele to måneder længere end den normale, gennemsnitlige smelteperiode.

2012 var det første år, hvor hele overfladen af Indlandsisen på et eller andet tidspunkt i løbet af året oplevede afsmeltning.

Mens afsmeltningen toppede i juli, fandt der også afsmeltning sted på Indlandsisen højeste punkter. Mens noget lignende er blevet registreret en håndfuld gange i det seneste årtusind (ved hjælp af iskerneboringer), er det ikke observeret tidligere i dette århundrede.

Længere smelteperiode
Afsmeltningssæsonen begyndte også tidligt i 2012. I midten af maj var smelteområdet større i udbredelse end gennemsnittet for de seneste 30 år og i maj, juni, juli og til midten af august var området fortsat langt større end normalt.

I begyndelsen af juli og begyndelsen af august smeltede overfladeisen på over 70 procent af Indlandsisen, mens afsmeltningen toppede 10. og 11. juli, hvor over 97 procent af overfladeisen viste tegn på afsmeltning.

Det overordnede afsmeltningsmønster er tæt forbundet med højden på Indlandsisen. Ved isens kant tæt på kysten er afsmeltningen af overfladeisen langt mere hyppig end i højderne.

Massiv afstrømning
Som højden på isen stiger, op til omkring 2000 meter over havet, falder antallet af smeltedage fra et tifold af dage til blot et par dage årligt. I højder over 2500 meter er afsmeltning sjælden og i de fleste år sker der slet ikke nogen afsmeltning i store områder af det centrale og nordlige Grønland, hvor isens højde er over 3000 meter.

Men i 2012 steg antallet af smeltedage i højderne også betydeligt. Det betød dels, at smeltevandet sivede ned i ældre sne og frøs igen, men også at afstrømningen fra Indlandsisen var intens.

Det betød for eksempel store skader i Kangerlussuaq i Grønland, hvor vandmængden i Watson River nåede rekordvolumen.
Den grønlandske indlandsis
© Foto: WWF Verdensnaturfonden Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus