Kræver klarhed om grønlandsk mineprojekt | WWF Denmark

Kræver klarhed om grønlandsk mineprojektNyhed lagt på den 15 februar 2013   |  
Gitte Seeberg og Aqqaluk Lynge ved lanceringen af samarbejdet mellem WWF Verdensnaturfonden og ICC i Nuuk i 2012.
© Foto: Mette Frost/WWF Verdensnaturfonden
I de kommende dage afholder mineselskabet Tanbreez informationsmøder om det foreslåede mineprojekt i Kringlerne (Killavaat Alannguat) i Kangerluarsuk syd for Narsaq i Sydgrønland.

Det første af en række informationsmøder blev holdt i går torsdag den 14. februar i forsamlingshuset i Narsaq. Herefter kommer der informationsmøder i Qaqortoq, Nanortalik, Alluitsup Paa og endelig i Nuuk. 

Inuitorganisationen ICC og WWF Verdensnaturfonden støtter i udgangspunkt mineprojektet i Kringlerne, fordi det her – modsat i Kuannersuit/Kvanefjeld – kan lade sig gøre at udvinde sjældne jordarter, uden store uranforekomster følger med.

Tid til klarhed
Tanbreez har igennem flere år lavet forundersøgelser ved Kringlerne. Og man er nu klar til at indgive ansøgning om tilladelse til egentlig udnyttelse. I den forbindelse vil der være offentlige høringer af de miljø- og samfundsmæssige studier, som virksomheden efter loven skal udarbejde.

Endnu er det begrænset, hvad offentligheden ved om projektet og dets konsekvenser. Informationsmøderne er en første mulighed for at gå i dialog med Tanbreez, og ICC og WWF Verdensnaturfonden har derfor i fællesskab udformet en liste med spørgsmål, som det kunne være interessant at stille Tanbreez.

For jo tidligere offentligheden får svar på de centrale problemstillinger, jo bedre, lyder det.

"Vi vil opfordre så mange som muligt til at at dukke op til møderne og stille spørgsmål til projektet. Det er tid til klarhed," siger WWF Verdensnaturfondens generalsekretær Gitte Seeberg, der håber, at Kringlerne kan udgøre et uran-frit alternativ til Kuannersuit/Kvanefjeld.

Også ICC’s formand opfordrer folk i Sydgrønland og Nuuk til at tage invitationen til sig og dukke talstærkt op.

"ICC har gennem årene produceret Inuit Arctic Policy, der blandt andet fastslår, at udvinding og raffinering af uran, thorium, lithium eller andre metaller, der kan bruges til kernevåben eller nukleare reaktorer, samt oparbejdning eller berigelse af deres biprodukter, bør forbydes overalt i Arktis. Den politik skal der holdes fast i og informationsmøderne er en god lejlighed til at få mere viden om projektet," siger Aqqaluk Lynge.

ICC og WWF’s spørgsmål til Tanbreez

Samfund
• Hvad får lokalsamfundet ud af projektet i Kringlerne – i form af job og aktiviteter?
• Hvor mange ansatte vil projektet have og hvor stor en andel heraf vil være fra lokalsamfundet?
• I hvilken grad vil man benytte grønlandske virksomheder som underleverandører?
• Hvad vil arbejdssproget være og hvad vil man skulle kunne for at få arbejde ved minen?

Miljø og natur
• Hvad er de miljømæssige konsekvenser af projektet – populært røg, støj og møg?
• Vil der være støvgener ved minen? Vil der være sundhedsfare forbundet med at indånde støvet?
• Hvilke konsekvenser har projektet for naturen i området – for dyrelivet i fjeldet og i fjorden?
• Hvad vil Tanbreez gøre af affald fra minen? – ved kryolitbruddet i Ivittuut har der været udvaskning af zink og bly fra rester af bruddet og det har forurenet Arsukfjorden, så man i dag bliver frarådet at plukke muslinger fra området. Hvilke foranstaltninger tages for at undgå langsigtet forurening af lokalområdet?
• Hvad vil konsekvensen være for fiskeri i fjorden og for befolkningens mulighed for at gå på jagt?
• Er der nogle risici for spild/uheld ved minen?
• Hvilke planer er der for nedlukning af minen? Sørger man for en oprydning og retablering af området, når minen ikke længere er i drift?
• Af Tanbreez’ hjemmeside fremgår det, at minen vil benytte dieselgeneratorer. Hvor meget diesel skal der bruges og hvad vil CO2-udledningen være herfra? Har man undersøgt mulighederne for at benytte vedvarende energi til projektet?

Arbejdsvilkår
• Hvad vil Tanbreez gøre for at uddanne og opkvalificere lokalbefolkningen før og under minedriften?
• Hvor mange udenlandske arbejdere forventes der i opstartsfasen – og hvor vil man rekruttere dem fra?
• Hvad bliver lønvilkårene for de kommende ansatte? Bliver der forskel på lønvilkårene for grønlandsk og udenlandsk arbejdskraft?
• Vil Tanbreez etablere en lejr ved minen og isolere området for at undgå kontakt med lokalbefolkningen?

ICC og WWF Verdensnaturfonden har støttet af Villum Fonden indgået et flerårigt samarbejde om blandt andet høringsprocesser ved råstofudvinding i Grønland
Gitte Seeberg og Aqqaluk Lynge ved lanceringen af samarbejdet mellem WWF Verdensnaturfonden og ICC i Nuuk i 2012.
© Foto: Mette Frost/WWF Verdensnaturfonden Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus