WWF: EU kan stoppe rovfiskeri | WWF Denmark

WWF: EU kan stoppe rovfiskeriNyhed lagt på den 25 februar 2013   |  
Hav Fisk Fiskeri
Fisherman casting net over gilt-head bream (Sparus aurata) fish farm, the Frioul Island, Marseille, France. Veolia Environnement Wildlife Photographer of The Year 2009 One Earth Award - Runner-up
© naturepl.com/Frederic Larrey / WWF
EU’s fiskeriministre er i disse dage samlet til rådsmøde i Bruxelles for at blive enige om en reformpakke af den fælles fiskeripolitik, der blandt andet skal sikre en bæredygtig forvaltning af fiskeressourcerne.

Rådsmødet finder sted kort efter, at et overvældende flertal i Europa-Parlamentet i begyndelsen af februar stemte for en stærk fiskerireform, der skal sætte en stopper for overfiskeri og kan bane vejen for et mere skånsomt og bæredygtigt fiskeri i EU. Ministerrådet har derfor nu en historisk chance for at vise, at medlemsstaterne har samme vilje til at bekæmpe overfiskeri og opnå bæredygtighed i fiskeriet.

”Jeg opfordrer på det kraftigste den danske fødevareminister til at gå i spidsen for en bæredygtig reform og sikre opbakning fra ministerkollegaerne til at støtte Europa-Parlamentets progressive udmelding, der både sikrer sunde fiskebestande, arbejdspladser og industrien,” siger Gitte Seeberg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

WWF mener, at den fælles fiskeripolitik skal munde ud i et totalt stop for udsmid i 2018 uden undtagelser.

”Bæredygtigt fiskeri er en mulighed, hvis EU’s fiskeriministre har viljen.. Der er opbakning fra Europa-Parlamentet med et overvældende flertal. Det er hverken umuligt eller urimeligt at forlange, at vi stopper med at smide gode spisefisk ud og sørger for, at vi ikke driver rovdrift på bestandene. Ligesom det også er sund fornuft at sikre ordentlig planlægning og forvaltning og bane vejen for, at det ubæredygtige fiskeri hurtigst muligt ophører. Det håber jeg, at EU’s fiskeriministre er enige i,” siger Gitte Seeberg.

Stå ved dit ord, Gjerskov
Den danske fødevare- og fiskeriminister, Mette Gjerskov, har tidligere udtalt, at det skal være slut med, at europæiske fiskere smider spiselige fisk tilbage i havet, og at EU bør vedtage en reform, der forbyder overfiskeri og gør op med den europæiske fiskeripolitik.

”Jeg håber, at Mette Gjerskov står ved sit ord og sammen med de andre fiskeriministre vil se bort fra medlemslandenes særinteresser og i stedet komme med en klar og ambitiøs fælles udmelding, der kan sikre en langsigtet bæredygtig fremtid for vores oceaner og Europas fiskeriøkonomi,” siger Gitte Seeberg.

Ønsket om et bæredygtigt fiskeri deles også af en stor del af Europas befolkninger; en WWF-undersøgelse viser, at over 80 procent af EU-borgerne ønsker, at den fisk, de køber, er bæredygtig.

Læs mere på: www.wwf.eu/what_we_do/fisheries/cfp_reform/

WWF opfordrer især Ministerrådet til at støtte Parlamentets udmelding på følgende områder, hvis der skal sikres en bæredygtig fælles fiskeripolitik:

• Sikre, at fiskedødeligheden senest i 2015 er fastsat på niveauer, der senest i 2020 giver fiskebestandene mulighed for at nå til et niveau, hvor de er i stand til at reproducere sig selv.

• Etablere flerårige planer senest i 2017, der følger den videnskabelige rådgivning, og som omfatter bevarelsesforanstaltninger for at opretholde eller genoprette fiskebestandene over niveauer, der giver maksimalt bæredygtigt udbytte.

• Forbedre samarbejdet på regionalt plan om bæredygtig forvaltning af fiskebestandene, hvor medlemsstaterne samarbejder for at sikre vedtagelsen af kompatible tiltag.

• Forebygge, minimere og så vidt muligt eliminere udsmid af døde og døende fisk og sikre en klar tidsplan for at forbyde den skadelige praksis.

• Der må ikke ydes EU-støtte til fiskere som tidligere har været involveret i ulovligheder eller som driver fiskeri, der er skadeligt for havmiljøet og biodiversiteten. Fiskerimulighederne og udbetaling af subsidier til medlemslande skal begrænses, hvis disse ikke formår at fører en fiskeripolitik, der sikrer bæredygtighed.

• Sikre en ambitiøs politik for fiskeri uden for EU’s grænser. EU skal handle i overensstemmelse med internationale forpligtelser og politiske mål og i overensstemmelse med de mål, der er fastsat i artikel 2, 3 og 4 i den fælles fiskeripolitik.

Hav Fisk Fiskeri
Fisherman casting net over gilt-head bream (Sparus aurata) fish farm, the Frioul Island, Marseille, France. Veolia Environnement Wildlife Photographer of The Year 2009 One Earth Award - Runner-up
© naturepl.com/Frederic Larrey / WWF Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus