Pinligt udspil fra Dansk Landbrug | WWF Denmark

Pinligt udspil fra Dansk LandbrugNyhed lagt på den 11 april 2013   |  
Soja Landbrug
Large soy (Glycine max) monoculture and a cloudy sky, in the region of Roda Velha, Bahia, Brazil.
© Adriano Gambarini / WWF-Brazil
I morges kunne man læse i pressen om at Landbrug og Fødevarer med Adm. Direktør Søren Gade i spidsen, vil har forpligtet sig til at købe certificeret soja. Det var en udmelding, som overraskede, men også skabte glæde hos WWF Verdensnaturfonden. Men, det fik os også til at efterlyse en mere detaljeret forklaring på hvad det egentlig er Landbrug og Fødevarer sammen med medlemsorganisationer som Arla, Danish Crown og DLG vil forpligte sig til.

Først over middag blev Landbrug og Fødevarers udmelding mere konkret i deres egen pressemeddelelse. En udmelding, som af Generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden kun kan betegnes som hat og briller, pinlig og utilstrækkelig:

Landbrug og Fødevarer vil købe RTRS-certifikater svarende til 3-4 procent af den soja de køber. Dels er det simpelthen next to nothing og dels så er der en kæmpe forskel på at købe certifikater og så reel fysisk certificeret soja.”

Certifikaterne fungerer som en slags kvotesystem. Ved at opkøbe certifikater støtter landbruget produktionen af ansvarligt produceret soja, men for at gøre en reel forskel, må virksomheder, foderindustri, supermarkeder og staten så sammen og forpligte sig til at udelukkende at købe fysisk certificeret soja.

Gitte Seeberg fortsætter:

Niveauet er så overvældende fodslæbende. Og man må sige, at branchen kommer til at fremstå en kende reaktionær. Et land som Holland er allerede er langt foran Danmark på området.16% af sojaen på det Hollandske marked er allerede certificeret, - og i Belgien og Holland er foderstofindustrien gået sammen med staten og har annonceret 100% brug af RTRS certificeret soja i 2015

Man får alt andet lige en oplevelse af, at landbruget har haft behov for at komme med en hurtig udmelding som følge af en tilnærmelse fra pressen. I rapporten fra Aarhus universitet bliver det jo igen klart bevist at der er massive problemer – herunder skovrydning – forbundet med produktion af ikke-certificeret soja. Desværre kan Landbrug og Fødevarers udmelding ikke betegnes som andet end pinlig, utilstrækkeligt og skuffende

Hun afslutter:

WWF Verdensnaturfonden er naturligvis positive overfor at landbruget vil stille krav til den soja, som erhvervet bruger i dyrefoder, og vi spiller meget gerne ind i en konstruktiv dialog om hvordan Landbrug og Fødevarer kan stille ambitiøse krav til såvel producenter som leverandører. Men, så må niveauet ligge et helt andet sted, end det har ligget denne her torsdag.”
Soja Landbrug
Large soy (Glycine max) monoculture and a cloudy sky, in the region of Roda Velha, Bahia, Brazil.
© Adriano Gambarini / WWF-Brazil Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus