WWF: Utilstrækkelig beskyttelse af danske havområder | WWF Denmark

WWF: Utilstrækkelig beskyttelse af danske havområderNyhed lagt på den 16 august 2013   |  
Fotokonkurrence
Søstjerne ved Smidstrup Anden pladsen i kategori 1 "Livet på et stenrev", gik til Jesper Nielsen, der vandt flot snorkeludstyr fra Kingfish. Om billedet sagde dommerne: ”Det er et vågent øje fra fotografen, der har indfanget billedet af søstjernen. Lyset på billedet fremhæver tydeligt, hvor smukt der er på bunden af havet. Det ser næsten ud som om, at søstjernen vinker til os. Man føler sig velkommen i billedet – også hos søstjernen!"
© Jesper Nielsen
Det står ikke godt til med naturen i de danske havområder. Derfor var det længe ventet, da Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri for nylig udsendte et forslag, der skal begrænse fiskeriet i en række Natura 2000 områder i de danske farvande.

Dansk forslag halter

Desværre halter forslaget, og WWF finder det helt utilstrækkeligt i forhold til at sikre en god naturtilstand i disse sårbare naturområder. WWF opfordrer de danske myndigheder til en mere ambitiøs tilgang, og har netop indsendt et høringssvar til myndighederne.

Fire områder bliver kun delvist beskyttet

WWF er særligt skuffede over, at to ud af de fire områder, der er omfattet af udkastet, kun vil blive delvist beskyttet mod fiskeri med bundslæbende redskaber. Det er de to områder Mejl Flak og Kirkegrund, hvor der fortsat vil være tilladelse til trawlfiskeri i dele af områderne. Det inkluderer endda steder, der biologisk set er funktionelle som rev og hvor karakteristiske arter for stenrev er udbredt.

Utilstrækkelig stenrevsdefinition

Det udsendte forslag til fiskeriregulering fokuserer især på beskyttelsen af rev i de danske farvande. WWF har tidligere kritiseret den stenrevsdefinition der anvendes i forvaltningen, og anser den utilstrækkelig i forhold til beskyttelsen af naturtypen rev og de tilknyttede organismer, og til opfyldelse af EU’s Habitatdirektiv. Du kan downloade WWF’s høringssvar ude til højre her på siden.
Fotokonkurrence
Søstjerne ved Smidstrup Anden pladsen i kategori 1 "Livet på et stenrev", gik til Jesper Nielsen, der vandt flot snorkeludstyr fra Kingfish. Om billedet sagde dommerne: ”Det er et vågent øje fra fotografen, der har indfanget billedet af søstjernen. Lyset på billedet fremhæver tydeligt, hvor smukt der er på bunden af havet. Det ser næsten ud som om, at søstjernen vinker til os. Man føler sig velkommen i billedet – også hos søstjernen!"
© Jesper Nielsen Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus