WWF starter program i Myanmar | WWF Denmark

WWF starter program i MyanmarNyhed lagt på den 27 august 2013   |  
Dyr Tiger
Bengal tiger, Panthera tigris tigris, male, Kanha National Park, Madhya Pradesh, India. Satpuda Maikal Landscape
© Ola Jennersten / WWF
Myanmar åbner sig op for omverdenen. Og det kan blive startskuddet for en jagt på naturressourcer, der vil gå ind i landets regnskove, bjerge og floder. WWF Verdensnaturfonden har i august 2013 åbnet sit første kontor i Myanmar for at påvirke landets udvikling i en grøn retning, så naturen bevares og ressourcerne udnyttes bæredygtigt. WWF’s Jacob Fjalland, har netop været i Myanmar, og fortæller, hvordan der kan banes vej for en grøn økonomi i tidligere lukkede land.

Ressourceeventyr skal være grønt

Det tidligere militærdiktatur, Myanmar, har i mange år været et lukket politisk system, men har de senere år åbnet op for reformer og udenlandske investeringer. Det betyder samtidigt, at en lang række virksomheder internationalt og i nabolandene, står på spring for at udnytte en del af landets ressourcerigdomme, såsom tømmer, vand og mineraler. Derfor er det vigtigt, at WWF er til stede i landet for at hjælpe med at sætte en grøn agenda for fremtiden, forklarer Jacob,

”Vi åbner et kontor op i landet for at starte samarbejde med lokalsamfund og de andre græsrodsorganisationer i området. Den burmesiske stat har selv ytret, at den ønsker at bygge udviklingen op omkring en grøn økonomi. Vi kan hjælpe den udvikling i gang, i samarbejde med Myndigheder, NGOer, medier og virksomheder, så naturen udnyttes bæredygtigt og kan være kilde til velstand i mange år ud i fremtiden.”

Grøn dagsorden

I 2012 er der blevet brugt kræfter på at lægge en overordnet strategi for det program, som WWF skal starte op i Myanmar fra 1. januar 2014. Indsatsen vil omhandle bedre forvaltning af miljø, naturbevarelse og sunde økosystemer, styrkelse af civilsamfundets rolle og pres for større social og grøn ansvarlighed fra virksomhedernes side.

”Statens kapacitet til at forvalte landets ressourcer uden at belaste økosystemerne er begrænset. Programmet kommer derfor til at have en bred vifte af lokale initiativer, der bl.a. skal fremme og bedre skovforvaltning og naturbeskyttelse. Helt afgørende er desuden at opbygge en grøn infrastruktur i landet, og frigøre dets udvikling fra olie og kul. Vi skal ind og kigge på mulighederne for vedvarende energikilder, hvoraf sol og bæredygtig vandkraft kan være nogle af dem.”

Mere beskyttelse af tigeren

Myanmar er et land, der rummer en stor biologisk mangfoldighed. Udover at naturen danner ramme om livsgrundlaget for den lokale befolkning, er det også hjemsted for nogle af verdens sidste tigre. WWF har i mange år været til stede i Thailand på grænsen til Myanmar, hvor Sydøstasiens største tigerbestand lever. Og med et kontor i begge lande, vil arbejdet for at bevare det truede dyrs leveområder blive styrket, siger Jacob:

”De udbredte konflikter i landet har forhindret at udnyttelsen af floder, regnskove og mineraler har kunne finde sted i stor skala. Det betyder, at den rige natur stadig er forholdsvis intakt – modsat naturen i nabolandene. Med den indsats vi i forvejen har i Thailand tæt ved Myanmars grænse, kan beskyttelsen af tigerens leveområder forhåbentlig blive endnu mere sammenhængende.”

Dyr Tiger
Bengal tiger, Panthera tigris tigris, male, Kanha National Park, Madhya Pradesh, India. Satpuda Maikal Landscape
© Ola Jennersten / WWF Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus