Debat: Vi glemmer den grønne transport | WWF Denmark

Debat: Vi glemmer den grønne transportNyhed lagt på den 01 oktober 2013   |  
Electric power cord recharging an electric automobile - WWF Canada
© Istockphoto.com / WWF-Canada
Debatindlæg af Lærke Flader, branchechef i Dansk Elbil alliance, og Hanne Jersild, seniorrådgiver på klima- og energiområdet, WWF Verdensnaturfonden bragt i Information d. 28. september 2013.

Endelig er den her: Trængselskommissionens rapport. Men fra start skaber den slinger på vejbanen.

Rapportens mål er at reducere trængslen og luftforureningen samt CO2-udledning i hovedstadsområdet. Men fokus er stort set kun på trængsel, og den formår hverken at reducere CO2-udledningen eller bygge bro til regeringens målsætning om, at transportsektoren skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050. Det er kritisk, at man i en rapport, der har været så længe undervejs, ikke tager højde for, hvordan grønne teknologier kan bidrage til reduktionen af CO2 på transportområdet.

Godt nok siger rapporten, at der kommer mindre trængsel pr.
dansker, fordi den kollektive trafik og cykling vil lette en del af trængslen, og dermed vil luftforureningen fra NOx og partikeludledningen mindskes. Men samtidig konkluderer rapporten, at CO2-udledningen i hovedstadsområdet stiger med 1 procent i forhold til 2012. Det undrer os, hvordan dette harmonerer med regeringens målsætning om at mindske CO2-udledningen med 40 procent i forhold til 1990-niveauet inden 2020. Faktum er jo, at transportsektoren skal bidrage til regeringens ambition om CO2-reduktionsmål. Men synergien mellem de forskellige målsætninger på miljøets vegne udebliver, og de nye, grønne transportteknologier er i stedet blevet parkeret.


Åbenlyse mangler
Kun to forslag i Trængselskommissionens rapport retter sig mod grøn transport: en pulje på 50 millioner kroner om året til energieffektive køretøjer frem til 2020 og en udvidelse af miljøzoner, så de også omfatter varebiler og personbiler.

Mange gode forslag er gledet ud i kommissionens arbejde, og det er ikke godt nok. Paletten af forslag er der nemlig. Forslaget om samkørsel i nødspor kunne således også gælde for elbiler og andre grønne transportteknologier, og udvidelsen af miljøzoner kunne også omfatte nulemissionszoner.

Vi håber, at der fra politisk hold lægges mærke til denne åbenlyse mangel i Trængselskommissionens rapport, og at disse overvejelser tages med videre.

Kun på den måde får vi samlet alle grønne initiativer på transportområdet og udnyttet synergier på sigt. Kun sådan bliver København en renere og mere støjfri by, der er værd at leve i.

Det er kritisk, at man i en rapport, der har været så længe undervejs ikke tager højde for, hvordan grønne teknologier kan bidrage til reduktionen af CO2.

Læs pressemeddelelse om Trængselskommissionen her.
Electric power cord recharging an electric automobile - WWF Canada
© Istockphoto.com / WWF-Canada Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus