1-0 til fiskene med dagens EU-afstemning | WWF Denmark

1-0 til fiskene med dagens EU-afstemningNyhed lagt på den 23 oktober 2013   |  
Laksestime, Norge
© © Erling Svensen / WWF
EU har taget et vigtigt skridt mod at gøre Europas fiskebestande bæredygtige. Et flertal i Europa-Parlamentet stemte i dag imod et forslag om at bruge 1,6 milliarder euro til at bygge 20.000 nye fiskerfartøjer.

”Afstemningen i dag er en stor sejr for bæredygtigt fiskeri! Støtte til nybygning af fartøjer ville betyde, at fiskerflåden var blevet øget til et endnu mere faretruende niveau. EU vedtog allerede i 2002 at stoppe støtten til nye fiskefartøjer, så det havde været et kæmpe tilbageskridt, hvis det var blevet genindført i dag,” siger Mette Blæsbjerg, hav- og fiskeripolitisk medarbejder i WWF Verdensnaturfonden.

2 ud af 3 af de vurderede fiskebestande i Europa er overfisket, og den massive EU-støtte er i vid udstrækning ansvarlig for, at den europæiske fiskerflåde er 2-3 gange større, end fiskebestandene kan klare.

Mangel på kontrol og retshåndhævelse betyder, at 30-40 procent af de fisk, EU årligt fanger, enten er ulovlige, urapporterede eller uregulerede. Samtidig viser en ny rapport fra The New Economics Foundation, at hvis Europas fiskeri forvaltes bæredygtigt, kan det generere mere end 3 milliarder euro årligt og skabe op til 100.000 nye job i sektoren.

Det er derfor glædeligt, at Parlamentet i dag vedtog en fordobling af midlerne til dataindsamling og håndhævelse af lovgivningen samt en jobpakke så unge fiskere kan få uddannelse i bæredygtige fiskerimetoder.

”Det er gode nyheder for fiskebestandene og fiskersamfundene. Det betyder, at fiskerimyndighederne får en reel chance for at bekæmpe det ulovlige og uregulerede fiskeri. Og det vil give eksperterne et bedre billede af fiskebestandenes tilstand og mulighed for at rådgive om fiskerimuligheder og kvoter,” siger Mette Blæsbjerg.

Eneste torn i dagens afstemning er, at Parlamentet stemte ja til at afsætte midler til motorudskiftning på mindre fartøjer.

”Det vil gøre fartøjerne mere effektive, da de dermed kan holde sig på havet i længere tid og trække større trawl og fange flere fisk på kortere tid,” forklarer Mette Blæsbjerg.
Laksestime, Norge
© © Erling Svensen / WWF Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus