Next stop grøn økonomi i Mozambique | WWF Denmark

Next stop grøn økonomi i MozambiqueNyhed lagt på den 31 oktober 2013   |  
Afrika Østafrika Mozambique Fiskeri
Fisherman returning with the day's catch Bazaruto Island, Mozambique
© Meg Gawler / WWF
Omlægning til grøn økonomi i et af verdens fattigste lande kan gavne både naturen og være med til at udrydde fattigdom. Det mener i hvert fald regeringen i Mozambique, som sammen med WWF, den Afrikanske Udviklingsbank, Stanford University, UNEP og UNDP og andre civilsamfundsaktører i løbet af de sidste par år har udviklet en national køreplan for, hvordan grøn økonomi bedst bliver gennemført i landet før 2030.

Og nu er den nationale køreplan blevet taget et skridt videre og blevet udkrystalliseret som en konkret handlingsplan for 2013/2014. En godkendt handlingsplan vel og mærke.

WWF er også involveret i at Mozambique får realiseret sin ”grøn økonomi-handlingsplan” i praksis bl.a. gennem teknisk rådgivning og lokal kapacitetsopbygning indenfor kortlægning af landets naturkapital samt udvikling af casestudier indenfor beskyttede naturområder som marinparken ”Primeiras y Segundas”.

Naturen udgør halvdelen af landets samlede kapital

Hovedparten af Mozambiques økonomiske aktiviteter afhænger af landets naturressourcer. Det vil sige den del af naturen, som er tilgængelig for befolkningen som for eksempel fødevareforsyning gennem landbrug, turisme, minedrift, energi, tømmer, vand og fiskeri. Dem ønsker regeringen at passe på gennem omlægningen til grøn økonomi, så de også langt ud i fremtiden kan udgøre fundamentet for befolkningens levebrød.

Viceminister for Koordinering af Miljømæssig Handling i Mozambique, Ana Chichava, udtalte for nogle uger siden, at handlingsplanen forudser bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne gennem integration af tre søjler for bæredygtig udvikling: Økonomisk- , social- og miljømæssig udvikling. Hun udtalte i denne sammenhæng at: "Vi kan ikke godkende virksomhedsprojektet uden at analysere hhv. de økonomiske gevinster, de sociale påvirkninger samt miljøpåvirkningerne.”

Analyser til gavn for også fremtidige generationer

Og netop analyser af naturforvaltning er et af de elementer, som WWF aktivt bidrager til i processen. ”I øjeblikket hjælper WWF regeringen i Mozambique med at gennemføre handlingsplanen for grøn økonomi. WWF yder teknisk bistand til opgørelse og værdisætning af landets naturressourcer samt til at styrke deltagelsen af civilsamfundet i disse processer, så befolkningens ønsker og behov også bliver inddraget”, udtaler Elisabeth Kiorboe og afslutter:

Handlingsplanen beskriver helt konkret, hvad Mozambiques regering vil gøre det kommende år på vejen til en grøn økonomi. Der vil bl.a. blive skitseret en landsdækkende vurdering af naturrigdomme – økosytemer og tjenesteydelser – som er afgørende for befolkningens overlevelse og trivsel langt ud i fremtiden. Resultaterne af denne proces vil blive anvendt som input til landets femårige nationale planlægningsdokument for perioden 2015-2019”.
Afrika Østafrika Mozambique Fiskeri
Fisherman returning with the day's catch Bazaruto Island, Mozambique
© Meg Gawler / WWF Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus