Asiens ’enhjørning’ set for første gang i 15 år | WWF Denmark

Asiens ’enhjørning’ set for første gang i 15 årNyhed lagt på den 13 november 2013   |  
saola vietnam
© © David Hulse / WWF
Saolaen, eller Vu Quang-oksen som den også hedder, er blevet fotograferet for første gang i det 21. århundrede. Saolaen er et af de mest sjældne og truede pattedyr på kloden. Den kaldes også for ’den asiatiske enhjørning’, fordi den så sjældent ses.

I september blev den gådefulde art så endelig fanget af kameraer, der er sat op af de vietnamesiske myndigheder i samarbejde med WWF.

”Genopdagelsen af saolaen er et historisk vendepunkt og et bevis på, at indsatsen for at bevare saolaernes levesteder bærer frugt. Det giver fornyet håb for artens overlevelse. Det er de vigtigste billeder af vilde dyr der er taget i Asien, ja måske endda i verden, i det sidste årti,” siger Jacob Fjalland, programleder for Mekong-regionen i WWF Verdensnaturfonden.

Begrænset viden om bestanden
Saolaen er i familie med kvæg, men minder i udseende mere om en antilope. Saolaens særlige kendetegn er de tydelige hvide markeringer i ansigtet og to parallelle horn, der kan blive 50 cm lange og findes hos både hanner og hunner.

Saolaen blev opdaget i 1992 og i dag, mere end 20 år senere, er det stadig begrænset, hvad man ved om saolaens levevis. Fordi saolaen er så svær at lokalisere, har det været vanskeligt for forskerne at give et præcist bud på størrelsen af bestanden. Vurderingen lyder på et par hundrede individer, men der kan også være helt ned til 20-30 individer, der overlever i de skovklædte bjerge på grænsen mellem Laos og Vietnam. Sidste gang en saola blev fotograferet i Vietnam var i 1998.

”WWF arbejder for, at saolaernes levesteder beskyttes, og at illegal jagt i skovområderne bekæmpes. At blive bekræftet i at saolaerne faktisk stadig findes i disse områder viser, at en bred indsats med miljøundervisning, samarbejde med lokale landsbyer, styrkelse af lokale planlægningsprocesser, uddannelse af dygtige og dedikerede skovvagter og tiltag mod handel med truede dyr, giver resultater,” forklarer Jacob Fjalland.

WWF inddrager lokalbefolkningen
For at begrænse krybskytteriet og samtidigt sikre, at de lokale, der lever i og omkring saola-reservatet, kan tjene penge, arbejder WWF for at skabe nye og alternative erhverv. Det er et afgørende supplement til lovgivningen at inddrage lokalbefolkningerne i naturbevarelsen og hjælpe dem med at finde nye indtægtsmuligheder.

I det område, hvor saolaen er blevet fotograferet, har WWF sammen med ansatte i den vietnamesiske regering indført en innovativ lovgivningsmodel, hvor skovvagter rekrutteres fra lokalsamfundene til at fjerne fælder og nedkæmpe den illegale jagt, som er den største trussel for saolaens overlevelse.

Vidste du, at…
• …saolaen kan veje op til 100 kilo og måle ca. 85 cm over skulderen?

• …saolaen er på IUCN’s røde liste over truede dyrearter?

• …de største trusler mod saolaens overlevelse er krybskytteri og ødelæggelse af dens leveområder?

• …vietnamesiske skovvagter har destrueret mere en 30.000 ulovlige fælder siden 2011?
 
saola vietnam
© © David Hulse / WWF Forstør
Saola camera trap, Vietnam
© WWF Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus