Sejr for den blåfinnede tun | WWF Denmark

Sejr for den blåfinnede tunNyhed lagt på den 25 november 2013   |  
Bestanden af blåfinnet tun er i bedring i Middelhavet. WWF opfordrer dog til, at den nuværende fangstkvote fastholdes.
© © Wild Wonders of Europe /Zankl / WWF
Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT) har netop afsluttet sit ugelange topmøde i Sydafrika. Kommissionen har til WWF’s store tilfredshed valgt at følge de videnskabelige anbefalinger og fastholde de årlige tunkvoter for det østlige Atlanterhav og Middelhavet på 13.400 ton.

”I WWF er vi stærkt tilfredse med, at ICCAT’s medlemslande har valgt at lytte til videnskaben igen i år, da de fastsatte tun-kvoterne. Det er et godt tegn og styrker ICCAT’s troværdighed,” siger Christoph Mathiesen, leder af det marine program i WWF Verdensnaturfonden.

Efter flere år med manglende og dårlig forvaltning af tunbestanden besluttede ICCAT sidste år – for første gang – at følge de videnskabelige anbefalinger og fastsætte en årlig kvote på 13.400 ton. Og selvom der ikke forelå nye videnskabelige vurderinger, var der et stærkt pres fra flere lande om at øge kvoten og se bort fra forskernes anbefalinger. Men takket være et stort pres fra EU’s fiskerikommissær Maria Damanaki, WWF og en række andre ngo’er blev et forslag om at øge kvoterne heldigvis droppet.

Skjuler illegale fangster
Et vigtigt spørgsmål, som WWF har rejst, er den manglende kontrol med, hvor mange fisk der fanges og opfodres i tunfarmene (netbure). I undersøgelsen ”Bluefin tuna farming growth rates in the Mediterranean” har WWF afdækket, hvordan urapporterede fangster bliver skjult – og WWF har derfor opfordret ICCAT’s medlemslande til hurtigst muligt at komme med en teknisk løsning. ICCAT har netop vedtaget en fælles procedure baseret på stereoskopiske billeder, der kan være med til at lukke dette smuthul.

”Tunfarmene er et af de mindst kontrollerede områder i hele industrien. På en tunfarm i Middelhavet opdagede kontrolmyndighederne – ved hjælp af den nye metode – hele 550 ton levende tun, der ikke var registreret. Det er mere end den nationale kvote for flere af ICCAT’s medlemslande! Og det understreger virkelig situationens alvor,” forklarer Christoph Mathiesen.

En WWF-rapport afslørede sidste år en gigantisk skandale om næsten 20.000 ton urapporteret tun, der var handlet til Japan. På trods af, at skandalen involverede flere ICCAT-lande, var det kun Panama, der i år kunne fremlægge en rapport, der skulle afdække sagen. Panamas undersøgelse støtter WWF i, at der foregår et massivt bedrageri i rapporteringen, men flere producentlande i Middelhavsområdet og Japan har afvist at foretage yderligere undersøgelser.

Lovgivningen skal overholdes
”Det er vigtigt, at der nu bliver taget skridt, der kan sikre, at lovgivningen bliver overholdt. Det er afgørende for troværdigheden af både de regionale fiskeriforvaltninger og ICCAT. Det handler om politisk vilje,” siger Christoph Mathiesen.

2014 forventes at blive et afgørende år for den blåfinnede tun, da en opdatering af de videnskabelige vurderinger er på ICCAT’s dagsorden. ICCAT’s videnskabelige komité har i år advaret om, at det vil blive nødvendigt med flere økonomiske midler fra ICCAT’s parter.

”Flere lande kritiserer forskerne for usikkerhed i bestandsvurderingen, men når det kommer til at finansiere forskningen, der ligger bag, ønsker de ikke at afsætte de nødvendige midler,” siger Christoph Mathiesen.
Bestanden af blåfinnet tun er i bedring i Middelhavet. WWF opfordrer dog til, at den nuværende fangstkvote fastholdes.
© © Wild Wonders of Europe /Zankl / WWF Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus