Et løft til dansk natur | WWF Denmark

Et løft til dansk naturNyhed lagt på den 02 december 2013   |  
Stor Kobbersneppe
© Lone Eg Nissen
I dag underskrev Statsminister Helle Thorning Schmidt Statsminister Helle Thorning-Schmidt sammen med Lars Kann-Rasmussen fra VILLUM FONDEN og Leif Skov fra Aage V. Jensens Naturfond principdokument om oprettelsen af Den Danske Naturfond. I følge WWF Verdensnaturfonden er Den Danske Naturfond er et vigtigt nyt redskab til at sikre mere og bedre natur i Danmark.

Den Danske Naturfond har sin oprindelse i anbefaling 3 i Natur- og Landbrugskommissionens rapport fra foråret 2013. Her lød anbefalingerne:
 • Der skal oprettes en ny uafhængig, national naturfond. Fonden skal etableres ved selvstændig lovgivning og have egen bestyrelse, organisation og drift. Naturfonden skal gennemføre naturgenopretningsprojekter, etablere ny natur og forstærke indsatsen for natur og biologisk mangfoldighed i Danmark.
 • Naturfonden skal sikres en politisk fastsat, varig basisfinansiering pa minimum 300 mio. kr. årligt.
 • Naturfondens aktiviteter skal ikke erstatte men supplere og forstærke eksisterende offentlige og private indsatser for mere og bedre natur.
 • Det eksisterende jordfordelingsinstrument skal styrkes med en klar hjemmel til at gennemføre en bredere vifte af projekter, så det kan betjene bade offentlige og private aktorer i en situation, hvor indsatsen for mere natur forøges markant.
Ved at realisere anbefalingen fra Natur- og landbrugskommissionen, sender regeringen et rigtigt godt signal. I WWF ser vi frem til også, at følge realiseringen af de andre anbefalinger.

-Eksempelvis glæder vi os til at se det nationale naturnetværk komme i spil under Naturplan Danmarkudtaler Gitte Seeberg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden og forsætter: 

-Det er værd at bemærke, at den danske natur via Den Danske Naturfond får et løft, som vi ikke har set i rigtigt mange år. Det er fantastisk, at vi i Danmark har to så store fonde som AAGE V. JENSEN NATURFOND og VILLUM FONDEN, som bidrager til, at det kan lykkes.

I WWF finder vi det meget vigtigt at når staten gennem fonden i fremtiden opkøber nye arealer, samtidig kun frasælger andre naturarealer til formål, der forbedrer naturen på arealet. For så får vi samlet set får et større areal med værdifuld natur.

Gitte Seeberg afslutter:

-Salg af naturarealer fra staten til andre ejere er ikke per definition enten godt eller dårligt for naturen. Der gemmer sig rigtig meget værdifuld natur på for eksempel private arealer. Naturplan Danmark, som er en del af regeringsgrundlaget fra 2011, er en essentiel brik i forhold til at sikre det forkromede overblik over, hvilke områder der udgør værdifuld natur.

Fakta om Den Danske Naturfond

 • Den Danske Naturfond skal opkøbe værdifuld natur for offentlige og private penge.
 • Den Danske Naturfond er et samarbejde mellem staten, Villum Fonden og Aage V. Jensens Naturfond.
 • Der er tale om en samlet kapital på 875 mio. kroner. Staten stiller med 500 mio. kr., Villum Fonden stiller med 250 mio. kr. og Aage V. Jensens Naturfond stiller med125 mio. kr.
 • Sammen med V og K vil regeringen i perioden 2015-2017 årligt afsætte 75 mio. kr. om året til fondens aktiviteter.
 • Planen er, at fonden skal rejse yderligere 125 mio. k.r inden 2016 fra almennyttige fonde, virksomheder og private.
 • Fonden forventes at være arbejdsklar med sekretariat og pengetank i slutningen af 2014.
 • Det overordnede formål med fonden er at opkøbe landbrugsjord til projekter, der bidrager til øget biodiversitet.
Stor Kobbersneppe
© Lone Eg Nissen Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus