Klimalov skal skabe innovation | WWF Denmark

Klimalov skal skabe innovationNyhed lagt på den 31 januar 2014   |  
Solceller Vedvarende Energi Tyskland Solenergi Klima
Man holding solar panel covered with photovoltaic cells at solar park, Leipzig, Germany.
© National Geographic Stock/ Sarah Leen / WWF
Debatindlæg af John Nordbo, klima-og miljøchef i WWF Verdensnaturfonden og Charlotte Søndergren, afdelingschef Dansk Energi bragt i Jyllands-Posten 31. januar 2014.

Kampen mod klimaforandringerne kræver vores fulde opmærksomhed, hvis vi skal have en kinamands chance for at løse opgaven.

De seneste rapporter fra FN's klimapanel og Det Internationale Energiagentur understreger, at business as usual ikke er en mulighed.

Som samfund, virksomheder og borgere må vi gå anderledes til værks, hvis vi skal undgå at aflevere en uoverskuelig økonomisk og klimamæssig regning til de kommende generationer.

I Danmark har klima-og energiminister Martin Lidegaard meldt ud, at regeringen nu barsler med en dansk klimalov inspireret af Storbritannien og Skotland. Loven er en oplagt mulighed for at finde det lange kikkertsigte frem og skabe klare signaler til aktørerne om den grønne omstilling.

Derfor bør sigtet rettes mod det langsigtede danske mål om fossilfrihed i 2050 - på hvordan der skabes sammenhæng i den danske klimapolitik, og hvad der skal til på tværs af sektorer.

I det lys bifalder vi også regeringens plan om at nedsætte et klimaråd, der skal rådgive om, hvordan målet bedst nås. Det bør være et klimaråd, der orienterer sig bredt, herunder også mod erhvervslivet, for at sikre, at ønskerne kan blive forankret i virkeligheden.

Klimaloven skal bidrage til at skabe de langsigtede rammer for at drive den grønne omstilling og teknologiudviklingen - med mindst mulige risici for investorerne og til færrest mulige penge for samfundet.

Topscorer i energiteknologi
Skal vi nå i mål, kræver det, at den grønne omstilling tænkes ind i alle politikker - ikke kun i energipolitikken, men også i bl. a. landbrugs-og transportpolitikkerne.

Det kræver en satsning på forskning og udvikling, med en klar strategi og flerårige, stigende bevillinger.

Kampen mod klimaforandringerne er global, og det internationale spor bør hele tiden forfølges skarpt, men der er brug for lande og regioner, som viser en ansvarlig vej i klimapolitikken.

Vi har fra dansk og europæisk side gavn af at være med i forreste linje for at fastholde innovationskraft og vores styrkepositioner. Danske virksomheder eksporterede sidste år grøn energiteknologi for 33 mia. kr. I intet andet land udgør salg af grønne energiteknologier så stor en andel af den samlede økonomi - over 3 pct. af BNP.

Derfor opfordrer vi regeringen og Folketinget til at gøre klimaloven til en stærk og robust ramme om den samlede klimapolitik, så opgaven bliver håndgribelig. Dermed får vi alle sektorer med på vognen og høster gevinsterne i form af innovation, eksport og danske arbejdspladser.
Solceller Vedvarende Energi Tyskland Solenergi Klima
Man holding solar panel covered with photovoltaic cells at solar park, Leipzig, Germany.
© National Geographic Stock/ Sarah Leen / WWF Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus