Aftale om klimalov lover godt | WWF Denmark

Aftale om klimalov lover godtNyhed lagt på den 07 februar 2014   |  
Vind Energi Vedvarende Energi Klima
Wind turbines funnel wind from the Columbia River Gorge, Washington-Oregon border, United States.
© National Geographic Stock/ Mark Thiessen / WWF
WWF glæder sig over, at regeringen, SF, Enhedslisten og Konservative har indgået aftale om en ny dansk klimalov. Klimaloven vil skabe mere klarhed og kontinuitet i klimaindsatsen frem mod 2050, lyder det fra WWF, der dog gerne havde set, at loven havde sat en endnu mere forpligtende ramme.

Med klimaloven etableres der et nyt uafhængigt klimaråd, der skal rådgive regeringen om den grønne omstilling frem mod 2050. Det fastslås endvidere, at klima- og energiministeren årligt skal udarbejde en klimapolitisk redegørelse, samt at ministeren mindst hvert 5. år skal fremsætte nationale klimamålsætninger med et perspektiv på 10 år.

- Vi glæder os over, at det er lykkedes for den nye klima- og energiminister at skabe et bredt forlig om rammerne for klimapolitikken frem mod 2050. Det er rigtig godt nyt for klimaet og Danmark, at også de Konservative bakker op om loven og tager ansvar for fremtiden, siger klima- og energipolitisk seniorrådgiver i WWF Verdensnaturfonden, Hanne Jersild.

Lov styrker kamp mod klimaforandringer
- Klimaloven vil styrke det politiske fokus på den nødvendige indsats for at imødegå klimaforandringerne og nå i mål med den grønne omstilling - det har vi manglet, og derfor har vi i WWF Verdensnaturfonden længe været varme fortalere for, at Danmark skulle have en klimalov i lighed med eksempelvis Storbritannien og Skotland. Det er den form for klarhed om rammerne, alle på klima- og energiområdet efterspørger, og afgørende vigtigt for at styrke den grønne innovation, og at omstillingen sker i det rette omfang og tempo, siger hun videre.

Det er WWF’s forventning, at det nye klimaråd, som skal nedsættes pr. 1. januar 2015, vil få en vigtig rolle at spille i den fremtidige klima- og energipolitik. Afgørende er det, at rådet sammensættes af uafhængige eksperter.

- Storbritannien har de seneste fem år har haft et klimaråd som det, der nu etableres i Danmark, og erfaringerne herfra viser, at det sikrer bred og videnskabelig rådgivning af regeringen, så både de kortsigtede og de langsigtede klimapolitiske mål aldrig tabes af syne. Samtidig har det britiske klimaråd styrket gennemsigtigheden og den offentlige debat. Det er naturligvis vores håb, at rådet vil få samme betydning i Danmark, siger Hanne Jersild.

Efterlyser mere forpligtende rammer
Loven lægger op til, at klima- og energiministeren mindst hvert femte år skal fremsætte nationale klimamålsætninger, der peger mindst 10 år frem. Det skaber en klarere og mere kontinuerlig proces om fremtidens klimapolitik end hidtil, men WWF havde gerne set, at rammerne havde været mere forpligtende.

- Selv om vi finder, at det er positivt og et fremskridt, at der nu lægges op til løbende at sætte mål for klimaindsatsen, så havde vi gerne set en mere forpligtende ramme som i Storbritannien, hvor der i selve klimaloven er fastsat bindende CO2-reduktionsmål for 2020 og 2050. Det har man tilsyneladende valgt ikke at gøre i den danske lov, og det synes vi er ærgerligt, siger Hanne Jersild.

Hun understreger, at WWF Verdensnaturfonden ser frem til at studere lovens detaljer nærmere, når den sendes i høring.

Vind Energi Vedvarende Energi Klima
Wind turbines funnel wind from the Columbia River Gorge, Washington-Oregon border, United States.
© National Geographic Stock/ Mark Thiessen / WWF Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus