Ny WWF-rapport vil styrke natur og fiskeri | WWF Denmark

Ny WWF-rapport vil styrke natur og fiskeriNyhed lagt på den 05 maj 2014   |  
Grønland Arktis Is Klima
Iceberg landscape, Greenland
© Wim van Passel / WWF
Seks havområder langs Grønlands vestkyst vil også i fremtiden – trods klimaforandringer – have stor værdi for natur og fiskeri, viser ny rapport fra WWF Verdensnaturfonden, der foreslår, at man allerede nu gør en indsats for at passe godt på områderne

Seks områder langs den vestgrønlandske kyst vil trods klimaforandringerne også i fremtiden være fyldt med liv. Områderne har nemlig en stribe kendetegn, der betyder, at de kan modstå forandringerne i klimaet og fortsat bidrage positivt – i form af fiskebestande og rigt og varieret dyreliv.

Det viser en ny rapport fra WWF Verdensnaturfonden, der har undersøgt området fra Kap Farvel i syd til den nordlige Melville Bugt i nord.

Områderne er den kystnære zone ved Upernavik, Diskobugten, Store Hellefisk Banke nord for Sisimiut, Søndre Isortoq Fjord og fjordmunding nær Maniitsoq, Fyllas Banke ud for Nuuk og et stort område nord og syd Paamiut, der blandt andet inkluderer Danas Banke og Narsalik Banke.

Områder, det er værd at passe på
- Rapporten viser, at de her seks områder også i fremtiden vil byde på rigt og varieret dyreliv. Det betyder også, at de fortsat vil have stor økonomisk og kulturel betydning for de mange grønlændere, der lever af de levende ressourcer, siger ph.d. og arktisk biolog hos WWF Verdensnaturfonden, Eva Garde, der er hovedforfatter på rapporten.

- Rapporten sætter således fokus på disse naturmæssigt og samfundsøkonomisk vigtige områder og giver bud på, hvordan det kan sikres, at disse områder ikke bliver ødelagt af for eksempel olieforurening eller øget shipping. Vi har noteret os, at der allerede i dag er flere forslag om at inddele Grønland i områder, hvor mineraludvinding og olieefterforskning er henholdsvis tilladt og forbudt og her tror vi, rapporten kan bruges som inspiration, siger Eva Garde videre.

Rapporten fremsætter fem konkrete bevaringstiltag for de seks områder, som Selvstyret kan lade sig inspirere af.

De fem foreslåede tiltag er:
  • Minimering af miljømæssige forstyrrelser og risici for forurening, for eksempel ved at begrænse tung skibsfart i de essentielle perioder af året, hvor mennesker fisker og jager, og dyr yngler, fouragerer, eller migrerer.
  • Indførelse af langsigtede forvaltningsplaner for hvert område, som tager højde for trusler mod økosystemerne, for eksempel menneskeskabte forstyrrelser, forurening, habitatforringelse, overudnyttelse af de levende resourcer, og invasive arter. Sådanne forvaltningplaner er samtidigt med til at sikre menneskers fortsatte bæredygtige brug af naturen og dens resourcer.
  • Langsigtet, bæredygtig forvaltning af de unikke arktiske arter, der bruger de udpegede områder i hele eller dele af året, baseret på traditionel viden og biologisk rådgivning.
  • En sådan bæredygtig forvaltning kunne bestå af indførelsen af reservater for nogle af arterne, som er særligt betydningsfulde for de grønlandske økosystemer og den grønlandske kultur, som for eksempel isbjørn, narhval, hvalros eller polarlomvie.
  • Oprettelse af zoner uden efterforskning eller udvinding af olie og råstoffer indenfor hele eller dele af de udpegede områder. Sådanne zoner vil være med til at beskytte dyrelivet og dermed fiskernes og fangernes levebrød.
De seks områder er udpeget ved hjælp af analyser af produktion af alger, områdernes biodiversitet og deres fysiske karakteristiska som for eksempel havbundsforhold, isforhold og åbentvandsområder samt klimamodellering af eksempelvis temperaturer og saltholdighed i vandet frem til år 2100.

Metoden, der kaldes RACER (Rapid Assessment of Circum Arctic Resilience), er udviklet af WWF og gennemføres af områder på tværs af Arktis.

To kommende RACER-rapporter fra WWF Verdensnaturfonden fokuserer henholdsvis på områder på land i Vestgrønland og på åbentvandsområdet Nordvandet ved Qaanaaq. I førstnævnte vil der blive udpeget ti områder, som er potentielt bevaringsværdige grundet områdernes produktivitet og landskabets udformning.
Grønland Arktis Is Klima
Iceberg landscape, Greenland
© Wim van Passel / WWF Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus