Dansk Erhvervs palmeolie-initiativ er et skridt i den rigtige retning | WWF Denmark

Dansk Erhvervs palmeolie-initiativ er et skridt i den rigtige retningNyhed lagt på den 05 juli 2014   |  
Dyr Regnskov Sumatra Indonesien Orangutang Partner Regnskovspartner
Sumatran orang utan (Pongo abelii) female 'Suma' reunited with male baby 'Forester' (part of baby snatching story) Gunung Leuser NP, Sumatra, Indonesia
© naturepl.com /Anup Shah / WWF
Bedst som nye tal viser, at Indonesien tager en grim førsteplads for skovrydning som følge af etablering af palmeolieplantager, lancerer Dansk Erhverv et initiativ om omstilling til ansvarligt produceret palmeolie for en række af deres medlemmer. Initiativet består af hensigter – uden egentlige fælles mål.

Ved siden af dette initiativ, har supermarkeder sat hver deres individuelle mål for, hvornår og hvordan, de vil omstille til ansvarligt produceret palmeolie.

Det er et pænt skridt i den rigtige retning, konstaterer generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden, Gitte Seeberg:

- Vi har i årevis været i dialog med supermarkederne i Danmark om palmeoliens skadelige virkning for klima og natur, når den ikke er ansvarligt produceret. REMA1000 kunne allerede i 2013 rapportere om særdeles flotte resultater på området. Det er dejligt, at andre supermarkeder følger efter med individuelle mål på området.

- Styrken i REMA1000’s indsats er, at de har kortlagt palmeolien i alle deres produkter – ikke kun egne varemærker. De har endog købt kvoter, der dækker alle produkter! Det er ambitiøst. De andre supermarkeder har indtil videre kun sat mål for egne varemærker - og målsætningerne varierer. Men det er en start, og vi er glade for, at de vil kommunikere med forbrugerne om det.

Indonesiens skrækkelige skovtal

Det haster nemlig med ambitiøse mål for ansvarligt produceret palmeolie. Nye tal viser, at Indonesien har mistet væsentlig mere primær skov de senere år, end hidtil antaget. Landet mistede 840.000 hektar skov i 2012, mens tallet i Brasilien kun var 460.000 hektar – dette til trods for, at Brasiliens skovdække er væsentligt større end Indonesiens.

Indonesien har verdens tredje største skovareal efter Amazonas og Congo, og de nye galopperende skovrydnings-tal skyldes primært den palmeolie, som findes i cirka en stor del af alle varer på supermarkedernes hylder. Derfor er der brug for, at industrien og supermarkedskæderne verden lægger om og garanterer en ansvarlig produktion af de effektive dråber. Det er det, en række danske supermarkeder nu begynder på. For en lille måned siden meldte DI Fødevarer flotte mål ud på området.

Orangutangernes hjem bliver brændt

Skovrydning er ikke kun et spørgsmål om biodiversitet, der går tabt. Indonesien er verdens tredjestørste udleder af drivhusgasser efter Kina og USA og 85 procent af landets udledning kommer fra skovødelæggelse. Primære skove er de største overjordiske kulstoflagre i verden, disse lagre bliver frigivet i atmosfæren, når skovene brændes eller fældes.

Det er vigtigt at virksomhederne tager deres del af ansvaret, men ifølge WWF Verdensnaturfonden er der også brug for stærkere national retshåndhævelse, hvis orangutangerne skal bevare deres hjem:

- Indonesien indførte et moratorium for skovrydning i 2011 netop med henblik på at bremse de skovtab, der ødelægger levestæderne for orangutanger, Sumatra tigre og andre vilde dyrs levesteder. Men moratoriet har ikke haft den tilsigtede virkning. Derfor er brug for mere retshåndhævelse i og kontrol i selve skovområderne, afslutter Gitte Seeberg.
Dyr Regnskov Sumatra Indonesien Orangutang Partner Regnskovspartner
Sumatran orang utan (Pongo abelii) female 'Suma' reunited with male baby 'Forester' (part of baby snatching story) Gunung Leuser NP, Sumatra, Indonesia
© naturepl.com /Anup Shah / WWF Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus