LEGO® emballage mindskes og får FSC-mærke | WWF Denmark

LEGO® emballage mindskes og får FSC-mærkeNyhed lagt på den 28 august 2014   |  
FSC Skov Mexico Tømmer Skovhugst Træ
FSC logo painted on sustainable harvested logs. Uzachi forest, Oaxaca, Mexico
© N.C. Turner / WWF
Siden juni 2014 er nye LEGO® produkter blevet solgt i mindre æsker, som samtidig er blevet FSC-certificerede (Forest Stewardship Council®). Resultatet er, at der nu i gennemsnit anvendes 14 procent mindre papir til æskerne, ligesom CO2-udledningen vil blive reduceret med 10.000 tons i 2014. 6.000 tons mindre pap og et reduceret transportbehov med 3.000 vognlæs er andre fordele ved det nye initiativ.

Det er lavthængende resultater, som er ekstremt vigtige og samtidig til at tage og føle på, lyder det fra WWF Verdensnaturfonden, som har været aktive i udviklingen af FSC-standarderne lige fra den spæde start i 1992.

Gitte Seeberg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden udtaler:

- Ansvarligt skovbrug spiller en central rolle i bevarelsen af den globale biodiversitet. FSC certificeringen er den bedste på markedet, når målet er at forebygge ulovlig skovhugst og at skabe økonomiske og sociale fordele for lokalsamfund. Derfor betyder det meget, når en stor spiller som LEGO Koncernen beslutter at lave sine æsker mindre og FSC-certificere.

Fra og med i dag er mere end 90 procent af de materialer, LEGO Koncernen bruger til emballering af sine coreline-produkter, FSC-certificerede, og målet er at nå 100 procent i 2015. Samtidig er det planen, at minimum 75 procent af materialerne til emballeringen skal være genbrugsmaterialer. LEGO Koncernens næste skridt er at se nærmere på andre papir- og papmaterialer som brochurer og kontorartikler og materialer ude i butikkerne.

Emballagereduktionen støtter op om de miljømæssige mål, LEGO Koncernen gav tilsagn om i det Climate Savers-partnerskab, som LEGO Koncernen og WWF indgik i 2013. Her forpligtede LEGO Koncernen sig på at finde løsninger til at håndtere forsyningskædens CO²-udledning, at arbejde med en miljøstrategi for materialer og at se nærmere på, hvordan de bedst kan forny produkter, så de bliver mere bæredygtige.

LEGO Koncernen satte endvidere mål om den energi, der anvendes til fremstilling af et ton af LEGO-elementer i 2016 skal være reduceret med mindst 10 procent i forhold til 2012. Ved udgangen af 2016 har LEGO Koncernen endvidere har forpligtet sig til at producere mere vedvarende energi end virksomheden anvender på sine faciliteter, dvs. at være over 100 procent vedvarende* i 2016.

- Vi er glade for at LEGO Koncernen rykker på emballageområdet, og vi ser frem til at se de næste skridt, afslutter Gitte Seeeberg.

* Det betyder, at den samlede CO2-udledning, målt i tons kulstof fra LEGO Koncernen, skal være mere end opvejet gennem ejerskab og drift af vedvarende energikilder. 

FSC Skov Mexico Tømmer Skovhugst Træ
FSC logo painted on sustainable harvested logs. Uzachi forest, Oaxaca, Mexico
© N.C. Turner / WWF Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus