Living Planet Report er WWF's flagskibs-publikation om klodens tilstand. Rapporten er en omfattende undersøgelse af tendenser i global biodiversitet og planetens sundhed. Rapporten udgives hvert andet år

Kloden har det skidt. Rigtigt skidt. Det viser WWF’s Living Planet Report fra 2018. Vi har for eksempel undersøgt mere end 16.000 bestande af vilde hvirveldyr, og resultatet er nedslående. Bestandene er faldet med 60 procent siden 1970.

Hvis udviklingen fortsætter i samme hastighed, risikerer vi at miste to tredjedele af verdens pattedyr, fisk, fugle, padder og krybdyr.

Living Planet Index omfatter 16.704 bestande af 4005 forskellige arter. Antallet af pattedyr, fisk, fugle, padder og krybdyr i de undersøgte bestande er i gennemsnit faldet med 60 procent mellem 1970 og 2014. Forskere ved London Zoological Society er ansvarlige for at undersøge bestandene.

Den største trussel mod naturen er tab af levesteder

Det videnskabelige tidsskrift, Nature, offentliggjorde i 2016 en stor undersøgelse, der undersøgte de største trusler mod naturen og den biologiske mangfoldighed blandt cirka 8.700 truede (eller næsten truede) arter på IUCN’s rødliste.

De største trusler mod de truede arter er tab af levesteder og overudnyttelse af ressourcer. For eksempel truer jagt, overfiskning og skovhugst tre ud af fire rødlistede arter, mens den konstante udvidelse af landbruget truer over 60 procent af arterne. Flere af truslerne påvirker hinanden på kryds og tværs, hvilket gør, at arter bliver truet af flere ting på samme tid.

En anden stor trussel er spredningen af invasive arter, hvilket for eksempel sker gennem international handel og skibsfart. Forurening, dæmninger, brande og minedrift er også store trusler, og konsekvenserne af klimaforandringerne bliver kun større i fremtiden. Vi kan allerede nu se, at klimaforandringer påvirker verdens biodiversitet både i forhold til økosystemer og Jordens mange dyre- og plantearter samt deres genetik.

Lige nu forbruger verden, som om vi har 1,7 jordklode til rådighed. Mens vi i Danmark lever, som om vi har fire jordkloder til rådighed!

Ifølge forskningsnetværket, Global Footprint Network, lever det gennemsnitlige menneske, som om vi havde 1,7 jordkloder til rådighed – og danskerne lever, som om vi har adgang til cirka fire jordkloder. Lande med det største fodaftryk er blandt andet Qatar, Luxembourg, De Forenede Arabiske Emirater, Mongoliet, Kuwait, USA og Canada samt Danmark.

Overbelastningen af klodens økosystemer fører til alt lige fra afskovning og tørke til vandmangel, tab af biodiversitet og mere CO2 i atmosfæren. Vi er derfor nødt til at mindske vores fodaftryk på Jorden. Det kan vi for eksempel gøre ved at omlægge til en fossilfri økonomi, halvere madaffald, reducere kødforbruget markant og forbruge mere bæredygtigt. Det er faktisk muligt. Hvis vi ønsker det.

Dyk ned i Living Planet Report
04/05/2018

Living Planet Report 2018

Living Planet Report er WWF’s flagskibs-publikation, som bliver udgivet hvert andet år. Det er en omfattende undersøgelse af tendenser i (…)