Borgerforslag: Dansk klimalov | WWF Denmark

Dansk klimalov nu

Klimaforandringerne er ikke længere et spørgsmål om for eller imod. Det er et spørgsmål om tilstrækkelig politisk handling, mens tid er. Verdens førende klimaeksperter er enige; De næste fem til ti år er altafgørende, hvis vi skal forhindre de værste konsekvenser af klimaforandringerne for mennesker og natur.

I Danmark har vi et særligt ansvar for at passe på klimaet og vores klode, vi er nemlig et af de lande, der på grund af vores forbrug belaster klimaet mest. En stærk dansk prioritering af klima vil inspirere andre lande og skabe danske job og eksport inden for grøn omstilling og klimatilpasning.

Danmark har brug for en ny klimalov, der sætter en klar ramme for den danske klimaindsats. Loven skal forpligte Danmark til at sætte bindende nationale klimamål, der lever op til Paris-aftalen på kort, mellemlangt og langt sigt. Fastsættelsen af disse mål skal baseres på et CO2-budget, som viser, hvor store udledninger, Danmark samlet set kan have frem mod 2050.

Loven skal fastslå, at reduktion af drivhusgasser er et tværgående hensyn, der bør indgå i alle politikker og være et centralt mål for hele samfundet.

SKRIV UNDER NU

Klimaloven skal indeholde følgende, som også uddybes i bemærkningerne.

1: Danmark skal yde sit bidrag til at nå Paris-aftalens mål.

2: Der skal sættes femårige delmål mindst 15 år frem.

3: Klima skal integreres i alle politikker.

4: Klimarådet skal styrkes og sikres uafhængighed.

5: Danmark skal satse på udvikling af grønne løsninger.

6: Danmark skal være drivkraft i international klimapolitik.

 

SKRIV UNDER NU

Kæmp for planeten sammen med WWF:

Bliv Isbjørn- & Klimapartner