Den usynlige katastrofe - elefanter i Myanmar | WWF Denmark

Krybskytter flår elefanter for deres hud

En ny efterspørgsel efter elefanthud truer Myanmars bestand af vilde elefanter. Huden er blevet en eftertragtet ingrediens i traditionel kinesisk medicin, som bliver markedsført som lægemiddel mod forskellige hudsygdomme.

Konsekvensen af denne nye trend er gruopvækkende fund af døde elefantkadavere spredt rundt i Myanmars skove – dræbt og flået. Huden bliver tørret over et bål og knust til pulver, som derefter kan blandes ind i creme.

I 2016 blev der i gennemsnit dræbt en elefant om ugen. Der er kun mellem 1.400 og 2.000 vilde elefanter tilbage i Myanmar.

Når det er huden, der er i krybskytternes fokus, så er ingen elefant sikker. Hanner, hunner og unger er blandt ofrene for denne makabre trend. Vi skal slå hårdt ned og vende trenden, før den spreder sig til elefantbestande i andre lande.

Hjælp os med at redde elefanterne i Myanmar, for om lidt er de væk.

Støt nu:

Send WWF ELEFANT til 1231. Det koster 100 kr. + alm. sms-takst.


Du kan også donere et beløb på MobilePay: 66135 - skriv elefant i kommentarfeltet.

 

Støt elefanterne og andre truede dyr fast: Bliv WWF Truede Dyr-partner nu.

 

WWFs plan for at redde elefanterne:

© WWF Myanmar

Flere rangers til at stå mellem krybskytter og elefanter

Vi skal uddanne flere rangers, der kan komme imellem krybskytterne og elefanterne og dække et større område end de er i stand til i dag. 

Da vi først blev opmærksomme på problematikken i 2017 var der ingen aktive rangers i Myanmars skove. I dag er der over 200, men vi har brug for mange flere. Rangers patruljerer, tracker elefanterne og indsamler vigtig data, som gør det nemmere at rykke ud til elefanter i nød. De er helt centrale i beskyttelsen af elefanterne.

© WWF

Med GPS-trackere på elefanterne kan vi rykke ud til dyr i nød

WWF arbejder med at sætte GPS-halsbånd på de vilde elefanter, så vores rangers hurtigere kan reagere, når dyrene er i nød.

Når elefanterne har fået halsbånd på, så kan rangers følge dem i en app og holde styr på bestanden. Står en elefant stille i længere tid eller bevæger sig udsædvaneligt hurtigt, så lyder der en alarm hos vores lokale WWF-ansatte. Jo flere elefanter, der får GPS-sendere på, jo nemmere bliver det at reagere, når de er i fare.

© WWF Myanmar

De ulovlige markeder skal lukkes

WWF laver systematiske tjek og lukker de ulovlige markeder, hvor blandt andet produkter med elefanthud bliver solgt.

Men så snart vi vender ryggen til vil produkterne være tilbage. Denne indsats skal derfor styrkes, så handlen kan stoppes helt.

© Jonas Lysholdt Ejderskov / WWF

Lokalbefolkningen og politikere kan sikre elefanterne på sigt

WWF laver oplysningsarbejde blandt befolkningen i Myanmar, så de er opmærksomme om problemet og kan hjælpe med at identificere krybskytter. Samtidig presser vi på for at lukke huller i lovgivningen, som både begrænser krybskytteri og illegal handel med vilde dyr.

WWF laver oplysningsarbejde blandt befolkningen i Myanmar, så de er opmærksomme om problemet og kan hjælpe med at identificere krybskytter. Samtidig presser vi på for at lukke huller i lovgivningen, som både begrænser krybskytteri og illegal handel med vilde dyr. Vi kæmper også for at skabe fredelig sameksistens mellem lokalbefolkningen og vilde elefanter.

© WWF

FACTS:

  • Wildlife-kriminalitet er den fjerdemest indbringende kriminalitet i verden. Der handles for over 120 milliarder kroner årligt.

  • I 2010 døde kun 4 elefanter i Myanmar. I 2017 var dødstallet vokset til 59.

  • Elefanten er meget vigtig for biodiversiteten, da den skaber levesteder for mange andre dyr og planter. Fx ved at vælte træer, afgræsse store områder og grave huller, der bliver til vandhuller.