Operation Os - Bevar bjerggorillaen | WWF Denmark

Bjerggorillaen er kritisk truet

Mennesker har presset bjerggorillaen op i en krog. Der er kun omtrent 1000 bjerggorillaer tilbage i verden og deres habitat er skåret ned til blot to bjergskovområder i det centrale Afrika.

Arten er presset fra flere fronter; snarer, skovfældning, klimaforandringer og sygdomme overført fra mennesker har ført til, at bestanden nu er på et kritisk lavt niveau. De fleste udfordringer er menneskeskabte. Derfor ligger løsningen hos os. Med din støtte kan vi fortsætte kampen for de kritisk truede bjerggorillaer.

Støt nu: Send GORILLA til 1231. Det koster 150 kr. + alm. sms-takst.

 

Bjerggorillaen er kritisk truet

© Niclas Jessen / WWF

Bjerggorillaerne er truet fra flere sider. De frodige skove, som er deres kilde til ly og føde bliver ryddet for at skaffe tømmer, lave veje og gøre plads til landbrug. Klimaforandringer og global opvarmning kan bjerggorillaen heller ikke flygte fra, da de ikke har mulighed for at vandre højere og koldere steder hen. De er omringet af menneskelig bebyggelse og eksponeret for mange turister. Derfor er de ekstremt udsatte for sygdomme overført fra mennesker. For en så lille bestand kan en epidemi være katastrofal.

Desværre bliver mange bjerggorillaer også ofre for snarer, som er lagt ud for at fange andre dyr, men som de kommer til at gå ind i. Dette kan være fatalt og koste dem livet.

Truslerne er mange og tit vævet tæt sammen i et net, der langsomt strammes om bjerggorillaen. Derfor sætter WWF ind på forskellige områder og med forskellige strategier, så vi kan sikre bjerggorillaens overlevelse. 

Med din støtte kan vi...

© Niclas Jessen / WWF

...skabe buffer-zoner 
Vi støtter blandt andet anlæggelse af te-plantager, som bjerggorillaerne ikke bryder sig om at gå i. Dermed skaber vi en buffer-zone mellem mennesker og bjerggorillaer, som er vigtig i kampen om at undgå overførsel af sygdom fra mennesker til bjerggorilla.  Samtidig giver det lokalsamfundet en indtægtskilde, da de kan sælge teen. 

...bevare bjerggorillaens habitat
Vi arbejder med at reducere den ulovlige produktion af og handel med tømmer og trækul, så bjerggorillaens levesteder kan bevares. 

...give krybskyttere en anden levevej
Vi giver tidligere krybskyttere vandtanke, så de kan dyrke jorden, samt bistader, så de kan producere og sælge honning. Dermed er de ikke afhængige af, at måtte nedlægge og sælge truede dyr.

...gøre bjerggorillaen uundværlig 
Vi støtter udvikling af lokal økoturisme, som gør bevarelsen af bjerggorillaen til en værdifuld del af lokalindtægten.

...tælle bjerggorillaerne 
Vi støtter nu en ny tælling af bjerggorillaerne, som skal kortlægge, hvor mange bjerggorillaer, der er i dag, og hvilke forhold de lever under. Med denne vigtige viden kan vi sikre den helt rigtige indsats for, at der kan komme endnu flere bjerggorillaer i fremtiden.

© Niclas Jessen / WWF
© WWF Verdensnaturfonden /Niclas Jessen

Kæmp side om side med Ghita Nørby

Ghita Nørbys kamp for bjerggorillaerne går mere end 20 år tilbage. I 1998 var hun i Uganda med WWF for at se, hvordan bestanden havde det. Nu har hun endnu engang lånt sin stemme ud til denne kritisk truede art. 

Læs hendes beretning fra turen her.

 

Bliv en del af Operation OS - og kæmp for bjerggorillaens overlevelse.   

Støt nu:

Send GORILLA til 1231. Det koster 150 kr. + alm. sms-takst. 

Du kan også donere et beløb på MobilePay: 22 61 69 72.